Trhová 2, 917 01 Trnava, č.tel.: 033/5512588, č.faxu: 033/5512603, email: sopkrktt@sopk.sk
:: Regionálne komory SOPK
* Služby: Inzercia v mesačníku OPH

VIII. Ceny za inzerciu v periodiku SOPK - Obchod, priemysel, hospodárstvo:

Predstavujeme Obchod, priemysel, hospodárstvo aj ako sprostredkovateľa informácii, ktoré sú pre podnikateľské subjekty prostriedkom k realizácii ich predmetu činnosti.

Náklad a distribúcia: OPH vychádza v náklade 2 600 kusov a je priamo zasielaný na adresy podnikateľských subjektov podľa pravidelne aktualizovanej databázy členov komory. Obchod, priemysel, hospodárstvo podnikatelia vnímajú hlavne ako poradenské periodikum, ktoré pravidelne sprostredkováva informácie o chystaných stretnutiach (misie podnikateľov, veľtrhy ap.) či konkrétne ponuky výrobnej alebo obchodnej spolupráce so zahraničnými firmami.

Prečo inzerovať v periodiku SOPK?

  • Cielená skupina – priama distribúcia periodika podnikateľom.


INZERCIA – rozmery a cena
Zľavy:

  • Z uvedených cien poskytujeme členom SOPK základnú zľavu 50 %.
  • Tri opakovania po sebe: 8 %
  • Štyri a viac opakovaní po sebe: 10 %

Technické údaje:

  • Podklady možno dodať v týchto formátoch: .jpg, .png, .gif. pdf
  • V prípade dodania kreatívy s preklikom je potrebné dodať zvlášť kreatívu a zvlášť kódy

Nová forma inzercie – VIZITKA:

  • Podklady treba dodať vo wordovskom súbore
  • Údaje o firme: názov podľa obchodného registra, niekoľkoslovná charakteristika zamerania činnosti firmy, logo firmy (vo formáte pdf, .jpg, ,png, .gif), adresa, IČO, IČ DPH, www adresa

Termín dodania podkladov - rok 2021:
ČísloUzávierka (články + inzercia)Inzercia (objednávky)Vychádza
2021-222.1.202118.1.20211.2.2021
319.2.15.2.1.3.
426.3.22.3.6.4.
523.4.19.4.3.5.
628.5.24.5.7.6.
725.6.21.6.6.7.
823.7.19.7.2.8.
927.8.23.8.6.9.
1024.9.20.9.4.10.
1129.10.25.10.7.11.
1226.11.22.11.6.12.
2022-117.12.202113.12.202110.1.2022

Kontakt:
Ing. Bibiána Gunišová, tlačová tajomníčka SOPK,
č.tel.: +421 2 67202614
e-mail: bibiana.gunisova@sopk.sk

home web dotazník
Táto webstránka bola vytvorená aj pomocou redakčného systému phpRS.
© Slovenská obchodná a priemyselná komora