Trhová 2, 917 01 Trnava, č.tel.: 033/5512588, č.faxu: 033/5512603, email: sopkrktt@sopk.sk
:: Regionálne komory SOPK
22.04.
2021
Pragmatická analýza komerčno-právnych a logistických aspektov v obchode s UK a tretími krajinami
Kategória: Aktivity Vydané dňa:16.03.2021 (72x prečítané)

Trnavská regionálna komora SOPK Vás pozýva na webinár, určený pre podnikovú odbornú klientelu pôsobiacu v oblasti komercie a logistiky.

Termín : 22. apríla 2021, Registrácia firiem : 9.45 hod. , Začiatok webinára : 10.00 hod.

Forma : Online. Prístupové informácie Vám budú zaslané na základe Vašej prihlášky

Program :

1) Dohoda o obchode a spolupráci medzi EÚ a UK (ďalej OD)

a) Formálna platnosť a účinnosť OD

b) Obchod s tovarom

c) Colný režim a kvóty

d) Podmienky voľného pohybu tovarov - časový faktor

e) Inštitút samocertifikácie pôvodu tovarov

2) Koncepcia a štruktúra bilaterálnej Kúpno-predajnej zmluvy (ďalej KPZ) s UK a tretími krajinami

a) Hlavné náležitosti KPZ - obsah a splniteľné podmienky

b) Reálny časový horizont účinnosti a platnosti KPZ

c) Komerčná mentalita jednotlivých trhov a partnerov:

- geo-politický a kultúrno-historický aspekt

- korelácia priorít (garantovaná kvalita tovaru - jeho cena - platobná podmienka)

3) Nutnosť aplikácie INCOTERMS v KPZ s UK a tretími krajinami

a) Dohoda na roku vydania edície Incoterms - zmluvná volnosť

b) Konkrétna dodacia podmienka - časový rámec a reálna dodacia lehota tovalru

c) Main Delivery Point - prechod rizík predávajúci/kupujúci - optimálny časový moment = dĺžka dodacej parity

d) Vplyv dodacej podmienky na cenovú úroveň tovaru - reálna výška zahraničných priamych obchodných nákladov

4) Platobné podmienky v KPZ s UK a tretími krajinami

a) Pozícia predávajúceho/kupujúceho pred a po Brexite - súčasné reálne inkasné riziko

b) Význam a opodstatnenie dokumentárnych platieb (D/P, L/C)

c) Aktuálne poistenie/zaistenie vývozných pohľadávok

5) Všeobecné dodacie podmienky v KPZ s UK a tretími krajinami

a) Materiálne právo - CISG Viedenský dohovor 1980

b) Arbitráž - neutrálna pozícia medzi EÚ a UK

c) Vis major situácia - kritéria a lehoty

d) Klauzula o nadobudnutí vlastníctva predmetu KPZ - vecné a časové hľadisko

6) Nadväzujúce zmluvy na základnú KPZ s UK a tretími krajinami

a) Prepravná - podľa dohodnutej dodacej podmienky a edície Incoterms

b) Poistná - v prípadoch CIP a CIF (Incoterms 2020) - dohodnutý stupeň podľa ICC

c) Obchodné zastúpenie - v súlade s komerčnou stratégiou spracovania trhu a zohladnenie jeho špecifík.

Predpokladaný časový rozvrh - cca 2 hodiny (á 60 minút) - prezentácia. Diskusia a priebežné konzultácie k jednotlivým bodom programu webinára - podľa potrieb a záujmu účastníkov.

Lektor : Ing. Ľubor Kostelný nezávislý konzultant

Organizačný garant : Peter Kovář, Tel.: 033/55 12 744, E-mail: peter.kovar@sopk.sk

Záväzne sa prihláste na email : peter.kovar@sopk.sk najneskôr do 15. apríla 2021

Zdroj článku: Trnavská RK SOPKInformácia o ochrane osobných údajov
home web dotazník
Táto webstránka bola vytvorená aj pomocou redakčného systému phpRS.
© Slovenská obchodná a priemyselná komora