Trhová 2, 917 01 Trnava, č.tel.: 033/5512588, č.faxu: 033/5512603, email: sopkrktt@sopk.sk
:: Regionálne komory SOPK
15.03.
2021
Spolupráca na investičných projektoch v SR s podporou Japonskej banky pre medzinárodnú spoluprácu
Kategória: Aktivity Vydané dňa:15.03.2021 (35x prečítané)

Japonská banka pre medzinárodnú spoluprácu (JBIC) má záujem investovať do slovenskej ekonomiky a to buď podporou japonských investorov na Slovensku alebo úverovaním vlastných slovenských projektov. Všetko v oblasti moderných alebo zelených technológií. JBIC v súčasnosti na rozdiel od obdobia 2000-2020 JBIC hľadá možnosti ako podporiť a financovať aj projekty aj mimo Japonska. (V deväťdesiatych rokoch financovala aj viacero projektov v SR- napr. tunel Sitina, potom redukovala svoje zahraničné aktivity.) Osobitný záujem má na podpore projektov zavádzajúcich nové progresívne technológie, projekty v oblasti energetickej transformácie, zelených technológií a tzv. smart city. Banka vie byť veľmi flexibilná. Môže podporiť projekty ako vládne tak aj súkromné a tiež slovenské, bilaterálne slovensko-japonské, ale aj širšie multilaterálne – napr. v rámci EÚ, V4, S3 resp. Trojmoria. JBIC už teraz spolupracuje s Európskou investičnou bankou aj Európskou bankou pre obnovu a rozvoj. Osobitný záujem má o veľké investičné a infraštruktúrne projekty a projekty v oblasti energetiky, no nevyhýba sa ani menším (napr. podpora rekonštrukcie siete kúpeľných zariadení).

Banka je ochotná participovať na projektoch podľa nasledovných modelov:

Export japonských subjektov ako dodávateľov do projektov na území SR (úver až 80% hodnoty) vrátane dodávok technológii.

Investičné projekty na území Slovenska najmä v oblasti energetiky, infraštruktúry – dopravnej aj telekomunikačnej (až do výšky 50-60% celkovej hodnoty). Podmienkou je však účasť japonských subjektov aspoň vo forme joint-venture a miera spolufinancovania zo strany JBIC sa odvíja práve od miery ich účasti na projekte. V prípade seriózneho projektu zo strany slovenskej vlády alebo relevantných slovenských subjektov je JBIC pripravená sama vyhľadať vhodného japonského partnera, aby tak vzniklo oprávnenie pre JBIC spolufinancovať daný projekt.

„Zelené projekty“ – projekty zamerané na moderné technológie v oblasti obnoviteľných energií, znižovania emisií CO2, na prechod na využívanie vodíka v doprave, „smart city“, výstavbu veterných a geotermálnych elektrární, na modernizácia a „ekologizácia“ jadrových a tepelných elektrární, recykláciu odpadu, „uskladnenie elektriny“, využívanie náhradných organických materiálov miesto plastov a kovov (spolufinancovanie 20-60%). V prípade projektov takého druhu nie je účasť japonských subjektov podmienkou. (Ak by však daný projekt mal subdodávateľov aj z Japonska alebo využíval japonské technológie, bol by pre JBIC atraktívnejší. ale „nie je podmienkou“).

JBIC vie ponúknuť japonské technológie a súčasne i financovanie ich zavedenia. Napríklad prechod na využívanie vodíka ako pohonného média v doprave (financovanie transferu japonskej technológie a tiež výstavby čerpacích staníc).

Kontakt : Daniel Šmihula, 1.tajomník, Daniel.Smihula@mzv.sk, 2-11-33 Moto-Azabu | 106-0064 Tokyo | Japan tel.: +81 3 34512200 | fax: +81 3 34512244 www.mzv.sk

Zdroj článku: Trnavská RK SOPKInformácia o ochrane osobných údajov
home web dotazník
Táto webstránka bola vytvorená aj pomocou redakčného systému phpRS.
© Slovenská obchodná a priemyselná komora