Trhová 2, 917 01 Trnava, č.tel.: 033/5512588, č.faxu: 033/5512603, email: sopkrktt@sopk.sk
:: Regionálne komory SOPK
27.02.
2020
Valné zhromaždenie členov Trnavskej RK SOPK
Kategória: Aktivity Vydané dňa:28.02.2020 (327x prečítané)
Valné zhromaždenie členov Trnavskej RK SOPK

Dňa 27.2. 2020 sa uskutočnilo v hoteli Holiday Inn, Valné zhromaždenie členov Trnavskej regionálnej komory SOPK. Okrem podnikateľov z Trnavského regionu sa Valného zhromaždenia zúčastnil aj predseda SOPK pán Peter Mihók , generálny tajomník SOPK pán Martin Hrivík a predseda Dozornej rady SOPK pán Jozef Tkáč.

Účasťou poctil prítomných aj predseda Trnavského samosprávneho kraja pán Jozef Viskupič, ktorý predniesol krátky príhovor, v ktorom vyzdvihol spoluprácu medzi TTRK SOPK a TTSK. Predseda Predstavenstva TTRK SOPK pán Ján Gabriel zhodnotil činnosť SOPK, jej zrealizované i plánované aktivity a tiež aktuálnu ekonomickú situáciu v kraji a na Slovensku. Celkovo rok 2019 zhodnotil ako úspešný .Trnavská RK SOPK dosiahla kladný výsledok hospodárenia.

Valné zhromaždenie regionálnej komory schválilo správu o činnosti a plnenie rozpočtu za rok 2019, návrh rozpočtu a návrh plánu činnosti a finančný plán na rok 2020.

Prítomným sa prihovoril predseda SOPK Peter Mihók, ktorý hovoril o aktuálnom ekonomickom dianí .

Program pokračoval odovzdaním ocenenia „Čestné uznanie SOPK“ spoločnosti VUJE,a.s. pri príležitosti 25 výročiaq jej vzniku a spoločnosti Letecké opravovne Trenčín, a,s. pri príležitosti 70. výročia jej založenia.

V závere programu predstavila svoju činnosť firma Metrans /Danubia/ a.s. z Dunajskej stredy, ktorá je novým členom Trnavskej RK SOPK.

Pevne veríme , že Trnavská regionálna komora SOPK bude naďalej pomáhať podnikateľom, ochraňovať ich záujmy a podporovať hospodársky rozvoj svoju regiónu.

Ďakujeme všetkým členom za účasť!

Zdroj článku: Trnavská RK SOPKInformácia o ochrane osobných údajov
home web dotazník
Táto webstránka bola vytvorená aj pomocou redakčného systému phpRS.
© Slovenská obchodná a priemyselná komora