Trhová 2, 917 01 Trnava, č.tel.: 033/5512588, č.faxu: 033/5512603, email: sopkrktt@sopk.sk
:: Regionálne komory SOPK
06.02.
2020
Zvýšenie informovanosti občanov o zverejňovaní informácií o verejných obstarávaniach, uzatvorených zmluvách a ich realizácii občanmi a mestami Trnavského samosprávneho kraja
Kategória: Aktivity Vydané dňa:18.02.2020 (288x prečítané)

Dňa 6.2.2020 sa na Trnavskej RK SOPK uskutočnil seminár pre pracovníkov miestnych samospráv a pre širokú verejnosť o zverejňovaní informácií o zaobstarávaní verejných služieb obcami a mestami TTSK. Daný seminár bol jedným z výstupov v rámci projektu Občianskeho združenia GENERÁCIA 21 :"Zvýšenie informovanosti občanov o zverejňovaní informácií o verejných obstarávaniach, uzatvorených zmluvách a ich realizácii občanmi a mestami Trnavského samosprávneho kraja", ktorého sme boli jedným z viacerých partnerov.

Cieľom projektu bolo urobiť analýzy za účelom zvýšenia informovanosti obcí.Obce zapojené do projektu dostali odporúčania pre zlepšenie informovanosti. Výsledky projektu mali odporúčací charakter.

Účastníkom diskusie boli zodpovedané otázky.

Zdroj článku: Trnavská RK SOPKInformácia o ochrane osobných údajov
home web dotazník
Táto webstránka bola vytvorená aj pomocou redakčného systému phpRS.
© Slovenská obchodná a priemyselná komora