Trhová 2, 917 01 Trnava, č.tel.: 033/5512588, č.faxu: 033/5512603, email: sopkrktt@sopk.sk
:: Regionálne komory SOPK
28.01.
2020
Dňa 28.1.2020 sa v Trnavskej RK SOPK uskutočnil seminár INCOTERMS 2020.
Kategória: Aktivity Vydané dňa:28.01.2020 (341x prečítané)
Dňa 28.1.2020 sa v Trnavskej RK SOPK uskutočnil seminár INCOTERMS 2020.

Analýza práv a povinností predávajúceho a kupujúceho pre 11 obchodných doložiek podľa Pravidiel INCOTERMS® 2020 a metodika správnej praxe na ich správny výber a uplatnenie pri inta- a extra-komunitárnom obchode s tovarom (Definície, interpelácia a vzájomné porovnanie jednotlivých doložiek INCOTERMS® 2020, kritéria pre správnu prax na uplatňovanie týchto doložiek v kúpnych zmluvách v obchode s tovarom).

INCOTERMS® 2020 a ich vplyv na uzatváranie a realizáciu kúpnych zmlúv, ako aj ich vplyv na obchodné náklady, prepravné a zasielateľské služby, realizácia medzinárodných obchodných kontraktov s dodacími doložkami podľa INCOTERMS 2020, odbytové ceny, náklady prepravy, poistenie - vzájomné súvislosti a manažment rizík – podľa nových pravidiel MOK/ICC na výklad tuzemských a medzinárodných obchodných pravidiel INCOTERMS 2020, ktorých platnosť bude od 01.01.2020.

Účastníkom boli zodpovedané individuálne otázky týkajúcich sa uplatňovania INCOTERMS 2020 v praxi. Účastníci mali možnosť zakúpiť si novú publikáciu Incoterms 2020.

Zdroj článku: Trnavská RK SOPKInformácia o ochrane osobných údajov
home web dotazník
Táto webstránka bola vytvorená aj pomocou redakčného systému phpRS.
© Slovenská obchodná a priemyselná komora