Trhová 2, 917 01 Trnava, č.tel.: 033/5512588, č.faxu: 033/5512603, email: sopkrktt@sopk.sk
:: Regionálne komory SOPK
18.03.
2019
Valné zhromaždenie Trnavskej RK SOPK
Kategória: Aktivity Vydané dňa:25.03.2019 (386x prečítané)

Predseda Predstavenstva Trnavskej RK SOPK Ján Gabriel na začiatku VZ zhodnotil činnosť SOPK, jej zrealizované i plánované aktivity a tiež aktuálnu ekonomickú situáciu v kraji a na Slovensku. Celkovo rok 2018 zhodnotil ako úspešný .Trnavská RK SOPK dosiahla kladný výsledok hospodárenia. Tržby za overovanie certifikátov splnila na 107 %, členské príspevky boli splnené na 105 %.

Trnavská komora pokračovala v aktivitách, ktoré sa osvedčili z minulých rokov. Aktuálne otázky súvisiace s činnosťou SOPK v regione sme riešili cez prácu v odborných sekciách, ktoré pracujú pri Trnavskej RK SOPK.

Na úrovni regiónu sme aktívne spolupracovali so štátnou správou a samosprávou. TTRK SOPK rozvíjala spoluprácu s partnerskými komorami v zahraničí a na Slovensku, s SPPK, ako i s ďalšími zahraničnými inštitúciami v rámci spolupráce v projektoch. Spolupracovali sme so zástupcami zahraničných veľvyslanectiev sídliacimi na Slovensku.

Valné zhromaždenie regionálnej komory schválilo správu o činnosti a plnenie rozpočtu za rok 2018, návrh rozpočtu a návrh plánu činnosti na rok 2019. Valné zhromaždenie Trnavskej regionálnej komory SOPK schválilo uznesenia.

Prítomným sa prihovoril predseda SOPK Peter Mihók. Župan TSK Jozef Viskupič ocenil spoluprácu s RK a načrtol ďalšie možnosti. Zástupca pre RF pán.Jozef Dolník informoval o zriadení zastupiteľstva pre podnikateľov v Moskve.

Program pokračoval odovzdaním ocenenia „Čestné uznanie SOPK“ p. Jánovi Svíbovi pri príležitostijeho významného životného jubilea a spoločnosti Hydrotour, cestovná kancelária, a.s. pri príležitosti 25. výročia jej založenia.

Cieľ komory v minulosti aj v súčasnosti je stále rovnaký – pomáhať podnikateľom, ochraňovať ich záujmy a podporovať hospodársky rozvoj svojho regiónu. Pevne verím, že v tomto duchu - s vami a pre vás - bude pôsobiť obchodná a priemyselná komora v Trnave.Zdroj článku: Trnavská RK SOPKInformácia o ochrane osobných údajov
home web dotazník
Táto webstránka bola vytvorená aj pomocou redakčného systému phpRS.
© Slovenská obchodná a priemyselná komora