Trhová 2, 917 01 Trnava, č.tel.: 033/5512588, č.faxu: 033/5512603, email: sopkrktt@sopk.sk
:: Regionálne komory SOPK
Trnavský región

Trnavský región

Ekonomická charakteristika regiónu

     Trnavský kraj sa rozprestiera na západe Slovenskej republiky. Kraj má spoločné hranice s troma krajinami – Českou republikou, Maďarskom a Rakúskom. Hraničným tokom s Českom a Rakúskom je rieka Morava.
     Západnú a severozápadnú časť kraja zaberá Záhorská nížina, ktorá sa delí na dva krajinné celky – Borská nížina a Chvojnická pahorkatina. Chvojnická pahorkatina na severovýchode hraničí s Bielymi Karpatmi, na východe s Myjavskou pahorkatinou, na juhu a západe s Borskou nížinou. Strednú a južnú časť Trnavského kraja zaberá Podunajská nížina ku ktorej patria dva krajinné celky – Podunajská rovina a Podunajská pahorkatina. Záhorská nížina a Podunajská nížina sú oddelené pohorím Malé Karpaty. V severovýchodnej časti zasahuje do územia Trnavského kraja výbežok Považského Inovca.     Hospodárstvo kraja charakterizuje v značnej miere priemysel a poľnohospodárstvo. Priemysel má v regióne dlhú históriu. Kým na úrodnom juhu prevláda potravinársky, sever je domovom spotrebného priemyslu. V priemyselnom centre Trnava možno nájsť zastúpenie všetkých odvetví, siahajúcich od strojárstva až po produkciu skla. Dominantné postavenie v rámci celej republiky patrí energetickému priemyslu. V Trnavskom kraji sa nachádzajú najväčšie zdroje výroby elektrickej energie - Jadrová elektráreň Jaslovské Bohunice a vodné elektrárne Gabčíkovo a Madunice. Ďalšie významné odvetvia pôsobiace v kraji sú polygrafia, hutníctvo, chemický a sklársky priemysel. Tieto sa podieľajú až 90 % na exporte regiónu. Vo šeobecnosti však Trnava nepatrí medzi proexportne orientované kraje. Tento stav sa však mení vplyvom presunu ťažiska produkcie do odvetví s vyššou mierou pridanej hodnoty, ako presné strojárstvo a elektrotechnika. Tento proces je viditeľný najmä v súvislosti s aktivitami viacerých zahraničných investorov v kraji.
     Poľnohospodárstvo je rozvinuté najmä v južných okresoch kraja. Poľnohospodárska pôda sa dnes nachádza na takmer troch štvrtinách plochy celého kraja. Trnavský kraj má dobre rozvinutú cestnú a železničnú sieť. V Piešťanoch sa nachádza aj medzinárodné letisko, ktoré sa využíva prevažne na charterovú dopravu. Hlavné letisko v krajine, Bratislava Ivanka, je pritom dostupné z každého mesta kraja do jednej hodiny.
     Poľnohospodárstvo je rozvinuté najmä v južných okresoch kraja. Poľnohospodárska pôda sa dnes nachádza na takmer troch štvrtinách plochy celého kraja.

Priame zahraničné investície
Stav priamych zahraničných investícií k 31.12.2008 je 25806,0 mil. Eur. (807 470 mil. Sk.).zdroj: www.sario.sk
home web dotazník
Táto webstránka bola vytvorená aj pomocou redakčného systému phpRS.
© Slovenská obchodná a priemyselná komora