Trhová 2, 917 01 Trnava, č.tel.: 033/5512588, č.faxu: 033/5512603, email: sopkrktt@sopk.sk
:: Regionálne komory SOPK
:: Kategória článkov: Dokumenty SOPK
 
Výsledky 15. ročníka súťaže VEĽKÁ CENA SOPK za uplatňovanie etických princípov v podnikaní za rok 2016
Kategória: Dokumenty SOPK Vydané dňa:21.04.2017 (1610x prečítané)
 
Program činnosti SOPK na 6. volebné obdobie (2017 – 2022)
Kategória: Dokumenty SOPK Vydané dňa:21.04.2017 (988x prečítané)
 
Uznesenia zo zasadnutia Zhromaždenia delegátov SOPK ktoré sa uskutočnilo dňa 20. apríla 2017 v Bratislave
Kategória: Dokumenty SOPK Vydané dňa:21.04.2017 (1133x prečítané)
20.04.
2017
Komuniké zo zasadania Zhromaždenia delegátov SOPK konaného dňa 20. apríla 2017 v Bratislave
Kategória: Dokumenty SOPK Vydané dňa:21.04.2017 (1021x prečítané)
 
Dokument: Zásady hospodárenia SOPK
Kategória: Dokumenty SOPK Vydané dňa:29.12.2015
 
Dokument: Stanovy SOPK
Kategória: Dokumenty SOPK Vydané dňa:29.12.2015
 
Dokument: Zákon Slovenskej národnej rady č. 9/1992 Zb. o obchodných a priemyselných komorách
Kategória: Dokumenty SOPK Vydané dňa:18.05.2015
 
Dokument: Rokovací poriadok SOPK
Kategória: Dokumenty SOPK Vydané dňa:06.05.2009
home web dotazník
Táto webstránka bola vytvorená aj pomocou redakčného systému phpRS.
© Slovenská obchodná a priemyselná komora