Trhová 2, 917 01 Trnava, č.tel.: 033/5512588, č.faxu: 033/5512603, email: sopkrktt@sopk.sk
:: Regionálne komory SOPK
* Služby: Inzercia v mesačníku OPH

VIII. Ceny za inzerciu v periodiku SOPK - Obchod, priemysel, hospodárstvo:

Predstavujeme Obchod, priemysel, hospodárstvo aj ako sprostredkovateľa informácii, ktoré sú pre podnikateľské subjekty prostriedkom k realizácii ich predmetu činnosti.

Náklad a distribúcia: OPH vychádza v náklade 2 600 kusov a je priamo zasielaný na adresy podnikateľských subjektov podľa pravidelne aktualizovanej databázy členov komory. Obchod, priemysel, hospodárstvo podnikatelia vnímajú hlavne ako poradenské periodikum, ktoré pravidelne sprostredkováva informácie o chystaných stretnutiach (misie podnikateľov, veľtrhy ap.) či konkrétne ponuky výrobnej alebo obchodnej spolupráce so zahraničnými firmami.

Prečo inzerovať v periodiku SOPK?

 • Cielená skupina – priama distribúcia periodika podnikateľom.


INZERCIA – rozmery a cena
Zľavy:

 • z uvedených cien poskytujeme členom SOPK základnú zľavu 50 %.
 • tri opakovania za sebou: 8 %
 • štyri a viac opakovaní za sebou: 10 %

Technické údaje:

 • Technika tlače: hárkový ofset.
 • Raster: 60 liniek.
 • Podklady na médiách: (e-mail, CD), kompozitný PDF súbor na 300 dpi v CMYKu.

Nová forma inzercie – VIZITKA:

 • rozmer štandardnej vizitky
 • obojstranná potlač
 • predná strana – logo firmy, obchodný názov, sídlo, ďalšie identifikačné údaje
 • zadná strana – predmet činnosti (výber) – max. 10 riadkov

Termín dodania podkladov - rok 2018:
ČísloUzávierka (články + inzercia)Inzercia (objednávky)Vychádza
2018-226.01.201822.01.201816.02.2018
322.02.19.02.06.03.
422.03.19.03.09.04.
520.04.17.04.14.05.
618.05.15.05.04.06.
718.06.15.06.02.07.
818.07.13.07.06.08.
915.08.10.08.03.09.
1014.09.11.09.01.10.
1119.10.16.10.05.11.
1215.11.12.11.03.12.
2019-112.12.201810.12.201807.01.2019

Kontakt:
Ing. Bibiána Gunišová, tlačová tajomníčka SOPK,
č.tel.: +421 2 67202614
e-mail: bibiana.gunisova@sopk.sk

home web dotazník
Táto webstránka bola vytvorená aj pomocou redakčného systému phpRS.
© Slovenská obchodná a priemyselná komora