Trhová 2, 917 01 Trnava, č.tel.: 033/5512588, č.faxu: 033/5512603, email: sopkrktt@sopk.sk
:: Regionálne komory SOPK
* Služby: ATA karnety - 6. rozdiel medzi karnetom ATA a karnetom CPD

Aký je rozdiel medzi karnetom ATA a karnetom CPD

  1. Čo je ATA Karnet
  2. Prechod tovaru cez colnice na karnet ATA
  3. Kde sa dá získať karnet ATA?
  4. Poplatky za karnet ATA
  5. Kde sa dá karnet ATA používať ?
  6. Aký je rozdiel medzi karnetom ATA a karnetom CPD (Čína - Tchajvan)?


Záručný reťazec WATAC, WCF/ICC spravuje aj paralelný, nezávislý systém karnetu CPD/ China – Taiwan (Čína - Tchajvan), ktorý je budovaný na bilaterálnej báze medzi členskými štátmi EÚ, niektorými vyspelými štátmi (USA, CH, NO a pod.) a Tchajvanom. Umožňuje využívať výhody systému ATA karnetu vo vzájomných vzťahoch medzi členmi systému karnetu CPD/ China-Taiwan.

Pre slovenské subjekty dočasne vyvážajúce tovar do krajín juhovýchodnej Ázie, členov systému ATA a na Tchajvan, SOPK vie vystaviť oba dokumenty súčasne, pričom karnet CPD/ China Taiwan sa uplatní len na colnom území Tchajvanu, zatiaľ čo v členských krajinách systému ATA sa uplatní pri dočasnom dovoze/ vývoze predmetného tovaru len karnet ATA.

home web dotazník
Táto webstránka bola vytvorená aj pomocou redakčného systému phpRS.
© Slovenská obchodná a priemyselná komora