Trhová 2, 917 01 Trnava, č.tel.: 033/5512588, č.faxu: 033/5512603, email: sopkrktt@sopk.sk
:: Regionálne komory SOPK
* Služby: ATA karnety - 2. prechod tovaru cez colnice na karnet ATA

Prechod tovaru cez colnice na karnet ATA

 1. Čo je ATA Karnet
 2. Prechod tovaru cez colnice na karnet ATA
 3. Kde sa dá získať karnet ATA?
 4. Poplatky za karnet ATA
 5. Kde sa dá karnet ATA používať ?
 6. Aký je rozdiel medzi karnetom ATA a karnetom CPD (Čína - Tchajvan)?


 • Karnety znižujú náklady slovenským vývozcom odstránením povinnosti platiť DPH a colné dávky v krajine tranzitu a dočasného dovozu.
 • Od držiteľov karnetu sa nevyžaduje zabezpečenie colného dlhu pri tranzite alebo počas dočasného dovozu v krajine určenia.
 • Karnety zjednodušujú colné vybavenie na hraničných priechodoch použitím jedného unifikovaného dokumentu – karnetu ATA na vývoz, tranzit, dočasný dovoz a spätný vývoz, spätný dovoz, bez potreby zastúpenia v colnom konaní v jednotlivých krajinách tranzitu alebo určenia.

Držitelia karnetu cestujúci do zahraničia s tovarom, vyzbrojení ATA karnetom, môžu:

 • zariadiť si colné formality za vopred známe náklady spojené s tranzitom a dočasným dovozom v krajine určenia,
 • navštíviť na jeden karnet ATA viac ako jednu krajinu pri svojej zahraničnej ceste,
 • použiť jeden karnet (tzv. viacnásobný karnet) na niekoľko zahraničných ciest počas ročnej platnosti karnetu,
 • vrátiť sa do svojej krajiny aj s tovarom bez problémov a oneskorenia.

home web dotazník
Táto webstránka bola vytvorená aj pomocou redakčného systému phpRS.
© Slovenská obchodná a priemyselná komora