Trhová 2, 917 01 Trnava, č.tel.: 033/5512588, č.faxu: 033/5512603, email: sopkrktt@sopk.sk
:: Regionálne komory SOPK
10.12.
2020
PRAX PRE UNIVERZITY, RIEŠENIA PRE FIRMY
Kategória: Aktivity Vydané dňa:11.11.2020 (34x prečítané)
Vážení obchodní partneri!

Potrebujete perspektívne mladé talenty pre svoje pracovné pozície? Hľadáte partnera na výskumno-vývojovú činnosť?

Využite ponuku Slovenskej agentúry na podporu investícií a obchodu (SARIO) PRAX PRE UNIVERZITY, RIEŠENIA PRE FIRMY 3.0!

V rámci tejto iniciátívy majú firmy možnosť do 10. decembra 2020 predkladať:

* témy bakalárskych, diplomových a dizertačných prác na základe zadaní z praxe, ktoré potrebujú vyriešiť,

* ponuky stáží pre študentov,

* návrhy oblastí pre vytvorenie spoločných výskumno-vývojových projektov s fakultou.

Prečo sa zapojiť?

Získate možnosť nadviazať nové partnerstvá, podchytiť si mladé talenty, spropagovať sa medzi budúcimi potenciálnymi zamestnancami a navyše Vám spolupráca s univerzitami prinesie nové možnosti v oblasti inovácií a výskumu.

Ako to funguje ?

Agentúra SARIO spáruje predložené témy od firiem s fakultami a usporiada online kooperačné podujatia, na ktorých budú mať výskumníci, profesori a študenti možnosť s firmami nadviazať priamy kontakt a naštartovať spoluprácu.

Stránka iniciátívy: PRAX PRE UNIVERZITY, RIEŠENIA PRE FIRMY 3.0!

Nezmeškajte termín 10. december 2020!

Kontakt: Alexandra Gačevičová, manažérka agendy služieb v oblasti prepájania univerzít s firmami Email: alexandra.gacevicova@sario.sk, Tel: +421 910 828 214

Zdroj článku: Trnavská RK SOPKInformácia o ochrane osobných údajov
home web dotazník
Táto webstránka bola vytvorená aj pomocou redakčného systému phpRS.
© Slovenská obchodná a priemyselná komora