Trhová 2, 917 01 Trnava, č.tel.: 033/5512588, č.faxu: 033/5512603, email: sopkrktt@sopk.sk
:: Regionálne komory SOPK
04.03.
2020
Superodpočet 2020
Kategória: Aktivity Vydané dňa:05.03.2020 (186x prečítané)

rnavská regionálna komora v spolupráci so spoločnosťou aimyng, ktorá zabezpečila odborného lektora zrealizovala workshop na tému superodpočet. Súčasťou workshopu boli aj konkrétne príklady využitia superodpočtu na Slovensku a praktické rady ako správne postupovať pri využití superodpočtu tak, aby sa bez problémov obhájil nárok firmy aj pri daňovej kontrole. Na workshope boli firmy oboznámené s legislatívnymi zmenami superodpočtu, platnými od roku 2019, a ich praktickými dopadmi na slovenské firmy, ako aj praktickými príkladmi na aké projekty a činnosti je možné superodpočet využiť, aké výdavky môžu byť do superodpočtu zahrnuté, aké sú administratívne a dokumentačné nároky na využitie superodpočtu, aké sú najčastejšie chyby pri uplatňovaní projektov výskumu a vývoja a ďalšie oblasti k danej téme. Na záver bola individuálna diskusia firiem s lektorkou.

Zdroj článku: Trnavská RK SOPKInformácia o ochrane osobných údajov
home web dotazník
Táto webstránka bola vytvorená aj pomocou redakčného systému phpRS.
© Slovenská obchodná a priemyselná komora