Trhová 2, 917 01 Trnava, č.tel.: 033/5512588, č.faxu: 033/5512603, email: sopkrktt@sopk.sk
:: Regionálne komory SOPK
28.01.
2020
Pozvánka na seminár: INCOTERMS 2020
Kategória: Aktivity Vydané dňa:21.01.2020 (150x prečítané)
Program:

Analýza práv a povinností predávajúceho a kupujúceho pre 11 obchodných doložiek podľa Pravidiel INCOTERMS® 2020 a metodika správnej praxe na ich správny výber a uplatnenie pri inta- a extra-komunitárnom obchode s tovarom (Definície, interpelácia a vzájomné porovnanie jednotlivých doložiek INCOTERMS® 2020, kritéria pre správnu prax na uplatňovanie týchto doložiek v kúpnych zmluvách v obchode s tovarom).

INCOTERMS® 2020 a ich vplyv na uzatváranie a realizáciu kúpnych zmlúv, ako aj ich vplyv na obchodné náklady, prepravné a zasielateľské služby, realizácia medzinárodných obchodných kontraktov s dodacími doložkami podľa INCOTERMS 2020, odbytové ceny, náklady prepravy, poistenie - vzájomné súvislosti a manažment rizík – podľa nových pravidiel MOK/ICC na výklad tuzemských a medzinárodných obchodných pravidiel INCOTERMS 2020, ktorých platnosť bude od 01.01.2020.

Diskusia a výmena skúseností z uplatňovania INCOTERMS® 2010 v praxi a zodpovedanie individuálnych otázok týkajúcich sa uplatňovania INCOTERMS 2020 v praxi.

Cieľová skupina

Seminár je určený pre pracovníkov v zahraničnom obchode, ktorí realizujú komerčné a logistické operácie.

Dátum konania: 28. január 2020 o 9.00 hod ( registrácia od 8.30-9.00 hod ) v priestoroch Trnavskej RK SOPK, Trhová 2, 917 01 Trnava, 3. poschodie, č.d. 324

Pozvánka obsahuje program, organizačné pokyny a prihlášku na seminár, pozvánku nájdete tu: seminar_incoterms_2020_28.1.2020_trnava.doc

Záväznú prihlášku nám prosím zašlite najneskôr do 27.1. 2020 na e-mail: natalia.strbikova@sopk.sk

Organizačný garant: Ing. Natália Štrbíková, tel. č.: 033/ 55 12 745

Zdroj článku: Trnavská RK SOPKInformácia o ochrane osobných údajov
home web dotazník
Táto webstránka bola vytvorená aj pomocou redakčného systému phpRS.
© Slovenská obchodná a priemyselná komora