Trhová 2, 917 01 Trnava, č.tel.: 033/5512588, č.faxu: 033/5512603, email: sopkrktt@sopk.sk
:: Regionálne komory SOPK
00.00.
0000
Ponuky zahraničných i domácich aktivít na rok 2020
Kategória: Aktivity Vydané dňa:20.01.2020 (304x prečítané)

Trnavská regionálna komora SOPK Vám dáva do pozornosti niektoré z jej aktivít na rok 2020, ktoré má už so svojimi zahraničnými i domácimi partnermi rozpracované, ktoré bude realizovať a na ktoré by Vás rada pozvala. Prosím dajte nám vedieť, o ktorú z ponúkaných aktivít by ste mali záujem a my Vám k nim pošleme bližšie informácie.

1. Pozvanie na seminár, ktorý organizuje Občianske združenie Generácia 21, o. z. v spoluprácii s Trnavskou RK SOPK. Seminár sa uskutoční v rámci projektu „Zvýšenie informovanosti občanov o zverejňovaní informácií o verejných obstarávaniach, uzatvorených zmluvách a ich realizácii obcami a mestami Trnavského samosprávneho kraja“, ktorý sa uskutoční dňa 06.02.2020 o 16.00 hodine v Trnave. Viac informácií nájdete tu: http://tt.sopk.sk/view.php?cisloclanku=2020011602

2. Pozvanie na stretnutie s veľvyslancom Izraela pre Slovensko, ktoré sa uskutoční v Trnave v priestoroch Trnavskej RK SOPK na Trhovej 2 v mesiaci marec 2020. Predmetom stretnutia bude krátka informácia o ekonomike Izraela a individuálne stretnutie so slovenskými firmami, ktoré chcú spolupracovať s Izraelom. Na stretnutí by bol prítomný i zástupca Smart City Solutions z Izraela, ktorý má záujem o stretnutie so slovenskými firmami a predstavenie smart riešení a o spoluprácu obidvoch krajín.

3. Pozvanie na odborný seminár Námorná, železničná, cestná doprava - čo je nové v poľskej ponuke pre slovenský biznis, ktorý sa uskutoční 30.3.2020 od 10.00 do 15.00 v Hoteli Devín Bratislava, Riečna 4. . Predmetom bude diskusia s reprezentantmi praxe v odvetví logistiky a dopravy pôsobiacimi v termináloch v Poľsku, Číne a poskytujúcimi služby slovenským podnikateľom, ako aj zmeny, ktoré nastali v rámci krátkych prepráv na Britské ostrovy a ďalekých prepráv na Ďaleký východ. Vstup voľný na základe registrácie.

4. Pozvanie na obchodnú misiu do Vietnamu, Hanoj. Predbežný termín máj 2020. Misia je pripravovaná v spolupráci so zastupiteľstvom SR vo Vietname, Vietnamskou obchodnou a priemyselnou komorou (VCCI), VieTrade a združením vietnamcov študujúcich v Československu. V máji bude 75 výročie ukončenia 2 svetovej vojny a EÚ delegácie pripravujú na máj Europe Day, kde budú mať krajiny pravdepodobne národné stánky, čo by sa mohlo využiť na prezentáciu slovenských firiem.

5. Pozvanie na China Expo, ktoré bude v júni 2020 v Budapešti. Podujatie je organizované formou veľtrhu čínských firiem z rôznych sektorov (priemysel, poľnohospodárstvo, elektrotechnika, chémia, lekárstvo, domácnosť a iné), ako aj firiem zo strednej a východnej Európy. Budú zabezpečené B2B stretnutia s čínskymi vystavovateľmi, ako aj s firmami z krajín strednej a východnej Európy a taktiež je možné rokovať s firmami priamo na stánku.

6. Pozvanie vystavovať v spoločnom stánku na Medzinárodnom všeobecnom technickom veľtrhu v Plovdive, Bulharsko v septembri 2020. Termín : 21. - 26.9.2020. Ide o najprestížnejší technologický veľtrh na Balkáne a najväčšie obdobné podujatia v juhovýchodnej Európe. Záujemcom vieme sprostredkovať bezplatnú účasť v stánku, vybavenie stánku i zápis do katalógu. Veľtrh zahŕňa v sebe : • AQUATECH – International Exhibition for Water Management and Technologies; • AUTOTECH- International Exhibition for Transport and Auto-service Equipment; • ELTECH - International Exhibition for Electronics and Electrical Engineering; • ENECO - International Exhibition for Power Engineering and Ecology; • INFOTECH - International Exhibition for Information Technologies; • INTERMIN EXPO - International Exhibition of Mining Industry; • MACHINE BUILDING - International Exhibition of Machine Building ; • STROYTECH – Int. Exhibition oF Building materials, Machines and Technologies; • CHEMICAL INDUSTRY - International Exhibition of Chemical Industry; • ROBOHITECH - International Exhibition of Robots and Robotic Systems;

7. Pozvanie na veľtrh InnoTrans Berlín 2020, ktorý sa uskutoční 22. – 25. Septembra 2020, ako aj ponuka využiť mimoriadny vlak do Berlína. Bližšie informácie Vám poskytne Adriana Petesová, zastúpenie Berlínskych veľtrhov v SR, Slovensko-nemecká obchodná a priemyselná komora, The Europeum B | Suché mýto 1 | SK-811 03 Bratislava, Tel.: +421 2 2085 0627 | Fax: +421 2 2085 0632, E-Mail: petesova@dsihk.sk | Web: www.dsihk.sk | Linkedin | Facebook, viac informácií v prílohe: innotrans_2020_pozvanka.pdf

8. Pozvanie na Rakúsko-slovenskú kooperačnú burzu, ktorá sa uskutoční 29.10.2020, predbežne v hoteli Alexandra v Púchove. Kooperačná burza medzi rakúskymi a slovenskými firmami bude zameraná na odvetvia strojárstva, spracovania kovov a plastikárstva. Akvizícia slovenských firiem prebehne na základe kooperačných profilov rakúskych firiem.

9. Pozvanie na obchodnú misiu do Havany, Kuba spojenú s návštevou medzinárodného veľtrhu FIHAV v novembri 2020. Veľtrhu FIHAV sa zúčastňuje viac ako 60 krajín a portfólio veľtrhu zodpovedá strategickým odvetviam podnikania na Kube (cestovný ruch, poľnohospodárstvo, priemysel, baníctvo, stavebníctvo, obnoviteľná energia, , farmaceutický, technologický priemysel, doprava). Obchodná misia sa uskutoční s cieĺom posilňovania hospodárskych vzťahov medzi krajinami formou B2B rokovaní slovenských a kubánskych firiem. Misia je pripravovaná v spolupráci so zastupiteľstvom SR v Havane a obchodnou a priemyselnou komorou Havana.

Vážení podnikatelia, prosíme Vás, aby ste nám, čo najskôr, prípadne v priebehu mesiaca február 2020 dali vedieť o ktoré konkrétne podujatie by ste mali predbežne záujem. Následne by sme Vám zaslali pozvánky s programom a ďalšími organizačnými podrobnosťami. Budeme sa tešiť na Vašu odpoveď a zostávame s pozdravom

Kontakt : Mgr. Peter Kovář , Trnavská regionálna komora SOPK , Slovenská obchodná a priemyselná komora, Adresa: Trhová 2, 917 01 Trnava, č.tel.: +421 33 5512744, č.faxu: +421 33 5512603, e-mail: peter.kovar@sopk.sk

Zdroj článku: Trnavská RK SOPKInformácia o ochrane osobných údajov
home web dotazník
Táto webstránka bola vytvorená aj pomocou redakčného systému phpRS.
© Slovenská obchodná a priemyselná komora