Trhová 2, 917 01 Trnava, č.tel.: 033/5512588, č.faxu: 033/5512603, email: sopkrktt@sopk.sk
:: Regionálne komory SOPK
17.12.
2019
Zasadnutie Predstavenstva Trnavskej RK SOPK
Kategória: Aktivity Vydané dňa:19.12.2019 (52x prečítané)

Dňa 17.12.2019 sa uskutočnilo stretnutie členov Predstavenstva Trnavskej RK SOPK a zástupcov Zhromaždenia delegátov SOPK.

Predstavenstvo TTRK SOPK bolo uznášania schopné.

Program:

1.Otvorenie a privítanie prítomných.

2. Vývoj členskej základe,predstavenie a odsúhlasenie nových členov TTRK SOPK

3. Plnenie rozpočtu 1-10/2019 s predpokladom plnenia do konca roka

4.Odsúhlasenie „Návrhu plánu aktivit TTRK SOPK a finančného plánu na rok 2020“

5.Rôzne –diskusia

Diskusia k aktuálnym otázkam, ktoré sú uvedené v programe.

Zdroj článku: Trnavská RK SOPKInformácia o ochrane osobných údajov
home web dotazník
Táto webstránka bola vytvorená aj pomocou redakčného systému phpRS.
© Slovenská obchodná a priemyselná komora