Trhová 2, 917 01 Trnava, č.tel.: 033/5512588, č.faxu: 033/5512603, email: sopkrktt@sopk.sk
:: Regionálne komory SOPK
20.11.
0201
Pozvánka na seminár: " Daň z príjmov fyzických osôb za rok 2019, daňové priznanie za zdaňovacie obdobie roku 2019 a zmeny zákona o dani z príjmov účinné od 01.01.2020"
Kategória: Aktivity Vydané dňa:06.11.2019 (45x prečítané)
Program:

1. Zmeny v zákone č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov v znení neskorších predpisov s účinnosťou pre rok 2019

• Zákon č. 347/2018 Z. z. – príspevok na rekreáciu

• Zákon č. 368/2018 Z. z. – nepeňažné plnenie za účelom ubytovania zamestnanca

• Zákon č. 10/2019 Z. z. – zvýšenie sumy daňového bonusu

• Zákon č. 54/2019 Z. z. – zmena podmienok na oslobodenie 13. platu

• Zákon č. 155/2019 Z. z. – podnikové štipendiá

• Zákon č. 221/2019 Z. z. – znižovanie administratívnej záťaže

2. Vyčíslenie jednotlivých čiastkových základov dane z príjmov fyzických osôb so zameraním na čiastkový základ dane z príjmov z podnikania, inej samostatnej zárobkovej činnosti, z prenájmu a z použitia diela a umeleckého výkonu

3. Vybrané oblasti – špecifické ustanovenia o zisťovaní základu dane týkajúce sa fyzickej osoby, uplatnenie vybraných daňových výdavkov, aktuálne problémy z praxe

4. Nezdaniteľné časti základu dane, daňový bonus a daňový bonus na zaplatené úroky za rok 2019

5. Daňové priznanie k dani z príjmov fyzických osôb za zdaňovacie obdobie roku 2019 – zmeny v tlačive daňového priznania typ B, komplexný príklad na vyplnenie daňového priznania typ B, povinnosť podať daňové priznanie, lehota na podanie daňového priznania, predĺženie lehoty na podanie daňového priznania, platba dane, platenie preddavkov

Dátum konania: 20.11. 2019 o 11.00 hod Hotel Prestige, Sladovnícka 15, Trnava ( možnosť parkovania vo dvore )

dan_z_prijmu_fyzickych_osôb_za_rok_2019_20.11.2019.doc Pozvánka obsahuje program, organizačné pokyny a prihlášku na seminár.

Záväznú prihlášku nám prosím zašlite na e-mail adresu: natalia.strbikova@sopk.sk

Organizačný garant: Ing. Natália Štrbíková, tel. č.: 033/ 55 12 745

Zdroj článku: Trnavská RK SOPKInformácia o ochrane osobných údajov
home web dotazník
Táto webstránka bola vytvorená aj pomocou redakčného systému phpRS.
© Slovenská obchodná a priemyselná komora