Trhová 2, 917 01 Trnava, č.tel.: 033/5512588, č.faxu: 033/5512603, email: sopkrktt@sopk.sk
:: Regionálne komory SOPK
15.10.
2019
Stretnutie členov Predstavenstva Trnavskej RK SOPK a zástupcov Zhromaždenia delegátov
Kategória: Aktivity Vydané dňa:28.10.2019 (134x prečítané)
Dňa 15.10.2019 sa uskutočnilo stretnutie členov Predstavenstva Trnavskej RK SOPK a zástupcov Zhromaždenia delegátov SOPK.

Predstavenstvo TTRK SOPK bolo uznášania schopné.

Program:

1. Pracovný obed

2. Otvorenie

3. Informácia zo zasadnutia Predstavenstva SOPK v Halíči

4. Informácia z porady riaditeľov v Halíči

5. Plnenie rozpočtu TTRK SOPK za január –august 2019

6. Rôzne: Ekonomický dotazník, Veľká cena SOPK, noví členovia TTRK SOPK, Iné

Diskusia k aktuálnym otázkam, ktoré sú uvedené v programe.

Zdroj článku: Trnavská RK SOPKInformácia o ochrane osobných údajov
home web dotazník
Táto webstránka bola vytvorená aj pomocou redakčného systému phpRS.
© Slovenská obchodná a priemyselná komora