Trhová 2, 917 01 Trnava, č.tel.: 033/5512588, č.faxu: 033/5512603, email: sopkrktt@sopk.sk
:: Regionálne komory SOPK
30.04.
2019
VÝZVA - VYUŽÍVANIE INOVAČNÉHO POTENCIÁLU
Kategória: Aktivity Vydané dňa:02.05.2019 (161x prečítané)

Kód výzvy: INTERREG V-A SK-CZ/2019/11

Dátum vyhlásenia: 30.4.2019

Dátum uzavretia: 10.9.2019

Investičná priorita: Podpora investovania podnikov do výskumu a inovácie a vytvárania prepojení a synergií medzi podnikmi, centrami výskumu a vývoja a vysokoškolským vzdelávacím prostredím

Konkrétny cieľ: 1.2 Zintenzívnenie využívania výsledkov aplikovaného výskumu najmä malými a strednými podnikmi

Podrobnosti o výzve sú zverejnené na stránke programu: https://www.sk-cz.eu/sk/vyzvy/prioritna-os-1/2019/337-vyzva-na-predkladanie-ziadosti-o-nfp-c-interreg-v-a-sk-cz-2019-11

Zdroj článku: Trnavská RK SOPKInformácia o ochrane osobných údajov
home web dotazník
Táto webstránka bola vytvorená aj pomocou redakčného systému phpRS.
© Slovenská obchodná a priemyselná komora