Trhová 2, 917 01 Trnava, č.tel.: 033/5512588, č.faxu: 033/5512603, email: sopkrktt@sopk.sk
:: Regionálne komory SOPK
11.12.
2018
Zasadnutie predstavenstva Trnavskej regionálnej komory SOPK
Kategória: Aktivity Vydané dňa:13.12.2018 (85x prečítané)

Dňa 11.12.2018 sa uskutočnilo zasadnutie Predstavenstva Trnavskej RK SOPK.

Miesto konania: Hotel Holiday Inn, Hornopotočná 5, Trnava

Program:

1. Privítanie prítomných

2. Pracovný obed so štátnym tajomníkom MZV a EZ SR p.Lukášom Parízkom

3.Informácia o plnení rozpočtu TTRK SOPK za 1-10/2018

4. Prehľad uskutočnených aktivít za rok 2018.

5. Návrh plánu aktivít a finančný plán na rok 2019 – možno pripomienkovať

6. Členská základňa

7. Rôzne. – Veľká cena SOPK.

Diskusia so štátnym tajomníkom a následná diskusia k aktuálnym otázkam, ktoré sú uvedené v programe.

Zdroj článku: Trnavská RK SOPKInformácia o ochrane osobných údajov
home web dotazník
Táto webstránka bola vytvorená aj pomocou redakčného systému phpRS.
© Slovenská obchodná a priemyselná komora