Trhová 2, 917 01 Trnava, č.tel.: 033/5512588, č.faxu: 033/5512603, email: sopkrktt@sopk.sk
:: Regionálne komory SOPK
11.12.
2018
Klub regionálnej SOPK v Trnave pod záštitou štátneho tajomníka MZVaEZ SR Lukáša Parízka
Kategória: Aktivity Vydané dňa:13.12.2018 (86x prečítané)

L. Parízek: Diskusie s podnikateľmi v regiónoch nám ukázali rezervy v exporte a najmä komunikácii

Trnava 11. december 2018

Klub regionálnej SOPK v Trnave pod záštitou štátneho tajomníka MZVaEZ SR Lukáša Parízka uzavrel tohoročnú sériu regionálnych diskusií podnikateľov s predstaviteľmi rezortu diplomacie a hospodárstva, finančných inštitúcií. Aktivita rezortu diplomacie Spolu pre Slovensko. Z regiónov do sveta, cielene predstavovala potenciál ekonomickej diplomacie a štátne formy pomoci na podporu exportu slovenských firiem.

Slovenská diplomacia má vynikajúce meno vo svete a v roku 2019 nás čaká predsedníctvo v dvoch prestížnych organizáciách – OBSE aj OECD,“ uviedol Lukáš Parízek. „Pre celé Slovensko, firmy, organizácie, univerzity aj odborníkov vzniká jedinečná príležitosť presadiť sa vo svete a nadviazať množstvo kontaktov.“

Podnikatelia v Žiline, Košiciach, Trenčíne aj Trnave sa zhodujú v tom, že očakávajú od štátnych inštitúcií a rezortov aktívnu komunikáciu. Firmy v regiónoch zápasia s nedostatkom pracovných síl, sú pod tlakom globálnej digitalizácie a cenových vyjednávaní a často im nezostávajú kapacity na exportné ambície a hľadanie zdrojov, ktoré s tým súvisia. “Oceňujem preto, že zástupcovia rezortu prišli do regiónu”, hodnotí stretnutie Juraj Čajko podpredseda predstavenstva Regionálnej komory SOPK Trnava.

Praktické formy pomoci predstavuje Lucia Veselská zo Slovak Business Agency: “Podporujeme malé a stredné podniky a fyzické osoby aj prostredníctvom mikropôžičkových programov, zabezpečovaním stáži v medzinárodných inkubátoroch a účasti na odborných podujatiach. V tomto roku sme podporili spolu už viacej ako tritisíc subjektov, etablovaných firiem aj start-upov.”

V roku 2018 sme zaznamenali úspešnú expanziu firiem na zahraničný trh najmä v oblasti energetiky a strojárenského, gumárenskeho priemyslu a podporili sme export najmä do teritorií juhovýchodnej Ázie a krajín bývalého východneho bloku. Pripravili sme produkty a procesné riadenie tak, aby sme sa mohli v roku 2019 viac sústrediť na podporu malých a stredných firiem”, hovorí Monika Kohútová generálna riaditeľka Eximbanky.

Pre malé a stredné podniky je určený Národný projekt Podpora internacionalizácie malých a stredných podnikov. Jozef Troják výkonný riaditeľ SARIO predstavuje jeho kľúčové poslanie: „Poskytujeme výstavný a prezentačný priestor pre slovenské podniky v národných stánkoch na medzinárodných výstavách, organizujeme stretnutia s podnikateľmi v zahraničí a zapájame ich do odberateľských reťazcov.“ Primárne sú aktivity určené pre energetiku, strojárenský a automobilový priemysel, elektrotechniku, chemický a drevársky priemysel.“ Zástupcovia firiem a profesionálnych združení majú možnosť zúčastniť sa podnikateľských misií pri zahraničných cestách štátneho tajomníka a proaktívne navrhovať ich zameranie. Cez Podnikateľské centrum MZVaEZ SR môžu požiadať o podporu pri lokálnych kontaktoch a hodnotení zahraničných partnerov. Samostatnou formou exportných aktivít je účasť slovenských firiem na rozvojovej spolupráci. Medzinárodné záväzky Slovenska vytvárajú transparentné príležitosti pre domácich výrobcov aj poskytovateľov služieb.

Zdroj článku: Trnavská RK SOPKInformácia o ochrane osobných údajov
home web dotazník
Táto webstránka bola vytvorená aj pomocou redakčného systému phpRS.
© Slovenská obchodná a priemyselná komora