Trhová 2, 917 01 Trnava, č.tel.: 033/5512588, č.faxu: 033/5512603, email: sopkrktt@sopk.sk
:: Regionálne komory SOPK
06.12.
2018
Schôdza členov sekcie cestnej dopravy
Kategória: Aktivity Vydané dňa:06.12.2018 (67x prečítané)

Dňa 6.12.2018 sa v Trnave konala schôdza členov sekcie cestnej dopravy.

Program schôdze bol nasledovný :

Zhodnotenie činnosti za rok 2018

Stav členskej základne

Finančný plán na rok 2019

Návrh plánu aktivít na rok 2019

Rôzne a Diskusia

Prioritou na rok 2019 bude pripomienkovanie legislatívy a presadzovanie požiadaviek členov sekcie cestnej dopravy. Diskutovalo sa tiež o možnosti rozšíriť sekciu cestnej dopravy o zasielateľstvo, prípadne logistiku, ale táto téma zostala otvorená do budúcnosti, nakoľko zasielatelia sa inak pozerajú na dopravcov a inak presadzujú zákony týkajúce sa dopravy ako dopravcovia. Táto téma vzišla z toho, že ak chceme riešiť väčšie veci treba sa spájať. Táto téma sa dotýkala i spolupráce s Česmadom, kde v minulosti spolupráca bola, avšak po personálnych zmenách v Česmade spolupráca prestala. Sekcia cestnej dopravy je k spolupráci otvorená a ďalší krok je na stane Česmadu.

Zdroj článku: Trnavská RK SOPKInformácia o ochrane osobných údajov
home web dotazník
Táto webstránka bola vytvorená aj pomocou redakčného systému phpRS.
© Slovenská obchodná a priemyselná komora