Trhová 2, 917 01 Trnava, č.tel.: 033/5512588, č.faxu: 033/5512603, email: sopkrktt@sopk.sk
:: Regionálne komory SOPK
05.11.
2018
Stretnutie predsedu SOPK Petra Mihóka s predsedom SPPK p. Machom
Kategória: Aktivity Vydané dňa:08.11.2018 (139x prečítané)

Dňa 5.11. 2018 sa uskutočnilo stretnutia p. predsedu SOPK Mihóka s p.predsedom SPPK Machom.

Stretnutia sa zúčastnili za SOPK okrem predsedu aj Predseda RK SOPK Trnava p. Gabriel,generálny tajomník SOPK p. Hrivík, predseda Agro-potravinárskej sekcie SOPK p.Janíček

Na stretnutí boli prediskutované následovné témy:

- Predstavenie organizačnej štruktúry a fungovania SOPK, spolupráca s ostatnými samosprávnymi organizáciami, systém financovania SOPK / p. predseda Mihók/

- Predstavenie samosprávy SPPK, súčasné fungovanie a potreba zmeny organizačnej štruktúry a financovania centrály SPPK ,zjednodušenie riadiacej štruktúry, systém spolupráce s AZZZ a v rámci Tripartity /p. predseda Macho/

- Návrh zákona z dielne SNS o 2,5% odvode z obratu Obchodných reťazcov, situácia na agro potravinárskom trhu, vzťahy s obchodnými reťazcami – bude pokračovať diskusia

- Fungovanie rozhodcovského súdu SOPK – ponuka pre SPPK využiť pri sporoch služby rozhodcovského súdu SOPK.

- Duálne vzdelávanie ŠIOV zmeny v organizačnej štruktúre a fungovaní.

- Dohoda o vzájomnej užšej spolupráci a výmene stanovísk k navrhovaným zákonom, vzájomná podpora pri zhode pozícii.

Zdroj článku: Trnavská RK SOPKInformácia o ochrane osobných údajov
home web dotazník
Táto webstránka bola vytvorená aj pomocou redakčného systému phpRS.
© Slovenská obchodná a priemyselná komora