Trhová 2, 917 01 Trnava, č.tel.: 033/5512588, č.faxu: 033/5512603, email: sopkrktt@sopk.sk
:: Regionálne komory SOPK
06.06.
2018
Pracovné stretnutie členov Agro-potravinárskej sekcie SOPK
Kategória: Aktivity Vydané dňa:06.06.2018 (453x prečítané)


Dňa 6.6. 2018 sa uskutočnilo pracovné stretnutie členov Agro-potravinárskej sekcie SOPK.

Program zasadnutia bol nasledovný:

1. Zhodnotenie činnosti Agro-potravinárskej sekcie za rok 201

2. Návrh plánu činnosti a finančného plánu Agro-potravinárskej sekcie na rok 2018.

3. Rôzne - diskusia

4. Spoločný pracovný obed

Prítomní členovia sekcie si v záujme rozvoja a zveľaďovania poľnohospodárskej a potravinárskej výroby na Slovensku stanovili plán hlavných úloh Agro-potravinárskwj sekcie SOPK na rok 2018. Medzi hlavné priority si dali presadzovať prostredeníctvom legislatívnych i politických možností potláčanie negatívne pôsobiacich neprimeraných podmienok v obchodných vzťahoch v potravinovom reťazci. Budú vyvíjať úsilie na dosiahnutie zvýšenia predaja poľnohospodárskych výrobkov vyrobených na Slovensku na domácom trhu. Mediálne budú podporovať informačné kampane pre spotrebiteľskú verejnosť, o potravinách a ich význame pre zdravie človeka,regionálny rozvoj a zamestnanosť a ochranu životného prostredia. Medzi hlavné úlohy bude spolupráca s inštitúciami na národnej a medzinárodnej úrovni na zamedzenie uplatňovania nekalých obchodných praktík v potravinovom reťazci. Sekcia bude spolupracovať s MPRV SR a navrhovať riešenia pri hľadaní finančných zdrojov na podporu technológií a inovácií v potravinárskom priemysle za účelom zvyšovania konkurencieschopnosti potravinárskeho sektora SR.

Zdroj článku: Trnavská RK SOPKInformácia o ochrane osobných údajov
home web dotazník
Táto webstránka bola vytvorená aj pomocou redakčného systému phpRS.
© Slovenská obchodná a priemyselná komora