Trhová 2, 917 01 Trnava, č.tel.: 033/5512588, č.faxu: 033/5512603, email: sopkrktt@sopk.sk
:: Regionálne komory SOPK
22.05.
2018
Pozvánka na workshop: Právne otázky spojené s podnikaním na nemeckom trhu
Kategória: Aktivity Vydané dňa:04.05.2018 (92x prečítané)
Program:

1. Platnosť nemeckého zákona o minimálnych mzdách vo vzťahu k slovenským firmám.

2. Povinnosti slovenských firiem vo vzťahu k nemeckým úradom pri vysielaní svojich zamestnancov alebo živnostníkov do Nemeckej republiky.

- Nástrahy a sankcie, keď tieto povinnosti nie sú splnené.

3. Čo si musia firmy pri uzatváraní zmlúv s nemeckým partnerom bezpodmienečne ošetriť (v zmluvách o dielo, v zmluvách o zastupovaní, v kúpnych zmluvách, vo všeobecných obchodných podmienkach).

4. Ako postupovať, keď nemecký odberateľ neplatí z dôvodu reklamácie, oneskorených dodávok alebo z dôvodu škôd.

5. Konkurzné konanie.

- Možnosť trestného oznámenia priamo proti konateľovi firmy, ktorá podala na seba konkurzné konanie.

- Možnosti veriteľa v domáhaní práva voči novo založenej firme, ktorá má rovnakú obchodnú činnosť ako firma, ktorá sa nachádza v konkurze.

6. Príslušnosť súdov a s tým spojené právne a súdne poplatky.

7. Diskusia

Dátum konania: 22.5. 2018, o 9.00 hod ( 8.30 registrácia účastníkov, 9.00 začiatok seminára ), Trhová 2, Trnava, zasadacia miestnosť 3. poschodie, č.d. 324

workshop_-_pravne_otazky_spojene_s_podnikanim_na_n.doc pozvánka obsahuje program, organizačné pokyny a prihlášku na seminár

Záväznú prihlášku nám pošlite obratom, najneskôr do 18.5. 2018 na e-mail: natalia.strbikova@sopk.sk

Organizačný garant: Ing. Natália Štrbíková, tel.č.: 033/ 55 12 745

Zdroj článku: Trnavská RK SOPKInformácia o ochrane osobných údajov
home web dotazník
Táto webstránka bola vytvorená aj pomocou redakčného systému phpRS.
© Slovenská obchodná a priemyselná komora