Trhová 2, 917 01 Trnava, č.tel.: 033/5512588, č.faxu: 033/5512603, email: sopkrktt@sopk.sk
:: Regionálne komory SOPK
13.04.
2018
Prezentácia EXPOCENTRA
Kategória: Aktivity Vydané dňa:05.04.2018 (133x prečítané)
13. apríla 2018 od 11.00 hod. v priestoroch výstaviska Incheba, Expo Club (Viedenská cesta 3-7, 851 01 Bratislava) sa uskutoční prezentácia EXPOCENTRA.

EXPOCENTRUM (www.expocentr.ru/en) je dcérskou spoločnosťou Obchodno-priemyselnej komory Ruska. V rámci prezentácie budú predstavené najdôležitejšie výstavné projekty EXPOCENTRA v kľúčových hospodárskych odvetviach Ruskej federácie: výroba sústruhov, spracovanie dreva a nábytok, chémia, ľahký priemysel, ropno-plynárenský priemysel, elektronika a elektrotechnika, laserové a optoelektronické technológie, informačné a komunikačné technológie, systémy družicovej navigácie, zdravotníctvo a ozdravná turistika, potravinársky priemysel a zariadenia, výroba pneumatík a gumárenských technických výrobkov, atď. <>pÚčasť na podujatí je bezplatná.

Viac informácii nájdete na stránke SOPK: http://web.sopk.sk/view.php?cisloclanku=2018040302

V prípade záujmu účasti na prezentácii je potrebné poslať e-mail na adresu: austria@tpprf.ru

Zdroj článku: Trnavská RK SOPKInformácia o ochrane osobných údajov
home web dotazník
Táto webstránka bola vytvorená aj pomocou redakčného systému phpRS.
© Slovenská obchodná a priemyselná komora