Trhová 2, 917 01 Trnava, č.tel.: 033/5512588, č.faxu: 033/5512603, email: sopkrktt@sopk.sk
:: Regionálne komory SOPK
04.04.
2018
Pozvánka na seminár: " Ochrana osobných údajov"
Kategória: Aktivity Vydané dňa:19.03.2018 (207x prečítané)
Program:

1. Legislatívne požiadavky na ochranu osobných údajov v podmienkach SR vrátane súhrnu hlavných zmien GDPR.

2. Povinnosti prevádzkovateľa, povinnosti zodpovednej osoby.

3. Legislatívne požiadavky na ochranu osobných údajov v podmienkach SR vrátane súhrnu hlavných zmien GDPR.

4. Povinnosti prevádzkovateľa, povinnosti zodpovednej osoby.

5. Bezpečnostná dokumentácia pre:

a) Informačné systémy (agendy- automatizované, neautomatizované), praktické príklady,

b) Vedenie evidencie Informačných systémov a ich registrácia

6. Ochrana osobných údajov, v hlavnej úlohe GDPR – praktické porovnanie rozdielov čo bolo potrebné vykonať doteraz a čo nás čaká od mája 2018.

Dátum konania: 4.4.2018 o 9.30 hod v hoteli Prestige, Sladovnícka 15, Trnava

ochrana_osobnych_udajov_4.4.2018.doc obsahuje program, organizačné pokyny a prihlášku na seminár.

Záväznú prihlášku nám prosím zašlite najneskôr do 2.4.2018

Organizačný garant: Ing. Natália Štrbíková, tel.č.: 033/ 55 12 745, e-mail: natalia.strbikova@sopk.sk

Zdroj článku: Trnavská RK SOPKInformácia o ochrane osobných údajov
home web dotazník
Táto webstránka bola vytvorená aj pomocou redakčného systému phpRS.
© Slovenská obchodná a priemyselná komora