Trhová 2, 917 01 Trnava, č.tel.: 033/5512588, č.faxu: 033/5512603, email: sopkrktt@sopk.sk
:: Regionálne komory SOPK
14.02.
2018
Výzva na predkladanie žiadosťí o poskytnutie nenávratného finančného príspevku zameranú na podporu inteligentných inovácií v priemysle
Kategória: Aktivity Vydané dňa:14.02.2018 (141x prečítané)
Vážení podnikatelia,

dovoľujeme si Vás informovať, že Ministerstvo hospodárstva SR ako sprostredkovateľský orgán pre operačný program Výskum a inovácie vyhlásilo dňa 12. februára 2018 Výzvu na predkladanie žiadostí o poskytnutie nenávratného finančného príspevku zameranú na podporu inteligentných inovácií v priemysle (kód OPVaI-MH/DP/2018/1.2.2-15).

Výzva, vrátane kompletnej dokumentácie, je zverejnená na webovom sídle operačného programu v časti https://www.opvai.sk/sk/vyzvy/mh-sr/dopytovo-orientovane-projekty/12022018_vyzva_opvai-mhdp2018122-15/

Zdroj článku: Trnavská RK SOPKInformácia o ochrane osobných údajov
home web dotazník
Táto webstránka bola vytvorená aj pomocou redakčného systému phpRS.
© Slovenská obchodná a priemyselná komora