Trhová 2, 917 01 Trnava, č.tel.: 033/5512588, č.faxu: 033/5512603, email: sopkrktt@sopk.sk
:: Regionálne komory SOPK
22.03.
2018
Valné zhromaždenie členov Trnavskej regionálnej komory SOPK
Kategória: Aktivity Vydané dňa:09.01.2018 (195x prečítané)

Valné zhromaždenie členov Trnavskej regionálnej komory SOPK

dávame do Vašej pozornosti termín konania Valného zhromaždenia členov Trnavskej regionálnej komory SOPK, prosím rezervujte si čas.

Dátum konania : 22.3.2018 (štvrtok)

Začiatok konania : 14.00 hod.

Miesto konania Valného zhromaždenia: Hotel Holiday Inn , Hornopotočná 5, 917 01 Trnava

Program:

1. Otvorenie Valného zhromaždenia TTRK SOPK predsedom Predstavenstva TTRK SOPK

2. Schválenie programu Valného zhromaždenia TTRK SOPK

3. Voľba mandátovej a návrhovej komisie

4. Správa mandátovej komisie

5. Správa o činnosti a plnení rozpočtu TTRK SOPK za rok 2017

6. Návrh plánu činnosti a finančného plánu TTRK SOPK na rok 2018

7. Rôzne

8. Schválenie návrhu uznesenia

9. Príhovor predsedu SOPK, Dr.h.c. doc. Ing Peter Mihók, CSc.

10. Vystúpenie pozvaných hostí

11. Záver – občerstvenie

Plánované ukončenie Valného zhromaždenia Trnavskej RK SOPK je cca o 16.00 hod.

Prosíme Vás o potvrdenie Vašej účasti najneskôr do 15.03. 2018.

Zdroj článku: Trnavská RK SOPKInformácia o ochrane osobných údajov
home web dotazník
Táto webstránka bola vytvorená aj pomocou redakčného systému phpRS.
© Slovenská obchodná a priemyselná komora