Trhová 2, 917 01 Trnava, č.tel.: 033/5512588, č.faxu: 033/5512603, email: sopkrktt@sopk.sk
:: Regionálne komory SOPK
19.03.
2018
Obchodná misia do Hanoja - Vietnam
Kategória: Aktivity Vydané dňa:08.01.2018 (34x prečítané)

Trnavská regionálna komora SOPK Vás pozýva na obchodnú misiu do Hanoja – Vietnam v termíne 19. marca – 25. marca 2018. Partneri sú Obchodná a priemyselná komora Hanoj, Veľvyslanectvo SR vo Vietnamskej socialistickej republike (VSR) Obchodná misia je zameraná na nadviazanie obchodnej spolupráce prostredníctvom dvojstranných rokovaní firiem. Obchodné rokovania firiem budú pripravené na základe Vašich požiadaviek, podľa ktorých budú vybraní vhodní obchodní partneri. Vietnamská strana zohľadní prípadné ďalšie požiadavky slovenských firiem. SR má z minulých rokov dobré kontakty vo VSR a viceprezident komory je bývalý študent v SR a má blízky vzťah k Slovensku. Vietnamská obchodná a priemyselná komora má podpísané memorandum o spolupráci s SOPK, čo tvorí základ pre obchodnú spoluprácu.

Predbežný program obchodnej misie

1. deň 19. marec (pondelok) – transfer letecky Viedeň-Hanoj (doprava do Viedne individuálna)

2. deň 20. marec (utorok) – prílet do Hanoja, transfer do hotela, ubytovanie

3. deň 21. marec (streda) – návšteva Veľvyslanectva SR vo VSR a prijatie pánom veľvyslancom a ekonomickou diplomatkou

4. deň 22. marec (štvrtok) - stretnutie na obchodnej komore, predstavenie vietnamských a slovenských firiem, prezentácie komôr, regiónov, dvojstranné rokovania firiem

5. deň 23. marec (piatok) návšteva vietnamských firiem, ktoré by boli perspektívnymi partnermi pre slovenské firmy, návšteva technologicko priemyselného parku a slovenských investorov vo VSR

6. deň 24. marec (sobota) voľný deň spojený s návštevou pamiatok

7. deň 25. marec (nedeľa) odlet do Viedne

Predpokladané náklady pri 6 platiacich účastníkoch spiatočná letenka, ubytovanie s raňajkami, víza, organizačné náklady spojené so zabezpečením dvojstranných rokovaní.

Pre člena SOPK 1. 590 eur plus DPH

Pre nečlena 1.690 eur plus DPH

V prípade záujmu Vám zašleme záväznú prihlášku a kooperačný formulár (anglický jazyk), ktoré prosíme zaslať najneskôr do 15. februára 2018 na adresu Trnavská regionálna komora SOPK Peter Kovář, Trhová č. 2, 917 00 Trnava, tel : 033 5512 744, fax : 033 5512 603, e-mail peter.kovar@sopk.sk

K vybaveniu víz treba dodať : meno a priezvisko účastníka, dátum narodenia, číslo pasu, občianstvo, platný cestovný pas platný minimálne 6 mesiacov po skončení platnosti víz, minimálne 1 strana v pase čistá, dve farebné fotografie pasového formátu.

Zdroj článku: Trnavská RK SOPK
home web dotazník
Táto webstránka bola vytvorená aj pomocou redakčného systému phpRS.
© Slovenská obchodná a priemyselná komora