Trhová 2, 917 01 Trnava, č.tel.: 033/5512588, č.faxu: 033/5512603, email: sopkrktt@sopk.sk
:: Regionálne komory SOPK
18.01.
2018
Pozvánka na seminár: " Ročné zúčtovanie preddavkov na daň z príjmov zo závislej činnosti za rok 2017 a zmeny súvisiace so zdaňovaním príjmov zo závislej činnosti, Zmeny v zákone o sociálnom poistení od 1.1. 2018"
Kategória: Aktivity Vydané dňa:02.01.2018 (134x prečítané)
Program:

pracovník SP Trnava

Novela zákona o sociálnom poistení 2018 pracovník SP Trnava

- zmeny termínov oznamovacích povinností do SP od 1.1.2018

- podmienky pre nárok na dávku v nezamestnanosti od 1.1.2018

- zmeny v dôchodkovom poistení u poistencov štátu od 1.1.2018

- zmeny v dohodách dôchodcov od 1.7.2017

Ing. Marcela Prajová

Ročné zúčtovanie preddavkov na daň z príjmov zo závislej činnosti za rok 2017

- podmienky na vykonanie ročného zúčtovania preddavkov na daň

- lehoty v súvislosti s vykonaním ročného zúčtovania preddavkov na daň

- praktické príklady na vykonanie ročného zúčtovania

Príjmy vstupujúce do ročného zúčtovania preddavkov na daň

- príjmy vylúčené z predmetu dane

- príjmy oslobodené od dane, sociálna výpomoc zo sociálneho fondu

Základ dane z príjmov zo závislej činnosti

- dobrovoľne platené poistné

- poistné z príjmov, ktoré nie sú zdaniteľnými príjmami

- nedoplatok z ročného zúčtovania zdravotného poistenia

Uplatnenie nezdaniteľných častí základu dane

- nezdaniteľná časť základu dane na daňovníka – legislatívna zmena od 01.01.2018, ktorá sa aplikuje už pri uzatváraní roka 2017

- nezdaniteľná časť základu dane na manželku (manžela)

- nezdaniteľná časť základu dane – doplnkové dôchodkové sporenie

Uplatnenie daňového bonusu

- podmienky na uplatnenie daňového bonusu – legislatívna zmena od 01.01.2018, ktorá sa aplikuje už pri uzatváraní roka 2017

- preukazovanie nároku na daňový bonus

- uplatnenie daňového bonusu v priebehu roku a pri ročnom zúčtovaní preddavkov na daň

Vzory tlačív – zmeny v tlačivách používaných v súvislosti s príjmami zo závislej činnosti

Zmeny v zdaňovaní príjmov fyzických osôb zo závislej činnosti od 01.01.2018

- vplyv životného minima a minimálnej mzdy na uplatnenie nezdaniteľných častí základu dane a daňového bonusu,

- zavedenie novej nezdaniteľnej časti základu dane, ktorou sú preukázateľne zaplatené úhrady súvisiace s kúpeľnou starostlivosťou,

- zavedenie nového daňového bonusu na zaplatené úroky pri úveroch na bývanie,

Praktický príklad na vyplnenie daňového priznania typ B

Kompletný príklad na vyplnenie daňového priznania typ B za zdaňovacie obdobie roku 2017 s poukázaním na legislatívne zmeny ovplyvňujúce vyplnenia a podanie daňového priznania

Dátum konania: 18.1. 2018 o 9.00 hod hotel Prestige, Sladovnícka 15, Trnava

rocne_zuctovanie_preddavkov_na_dan_z_prijmov_zo_za.doc ( TU !)obsahuje program, organizačné pokyny a prihlášku na seminár.

Záväznú prihlášku nám prosím zašlite obratom, najneskôr však do 16.1. 2018 na e-mail: natalia.strbikova@sopk.sk

Organizačný garant: Ing. Natália Štrbíková, tel. č.: 033/ 55 12 745

Zdroj článku: Trnavská RK SOPKInformácia o ochrane osobných údajov
home web dotazník
Táto webstránka bola vytvorená aj pomocou redakčného systému phpRS.
© Slovenská obchodná a priemyselná komora