Trhová 2, 917 01 Trnava, č.tel.: 033/5512588, č.faxu: 033/5512603, email: sopkrktt@sopk.sk
:: Regionálne komory SOPK
20.12.
2029
Výzva na podporu inovácií prostredníctvom priemyselného výskumu a experimentálneho vývoja
Kategória: Aktivity Vydané dňa:28.12.2017 (294x prečítané)

Výzva na predkladanie žiadostí o nenávratný finančný príspevok zameraná na podporu inovácií prostredníctvom priemyselného výskumu a experimentálneho vývoja v rámci domény Priemysel pre 21. Storočie. Výzvu vyhlásilo Ministerstvo hospodárstva ako sprostredkovateľský orgán pre Operačný program Výskum a inovácie.

Termín uzavretia 1. kola: 16.04.2018

Termín uzavretia 2. kola: 29.06.2018

Maximálna a minimálna výška príspevku:

Minimálna výška: 200 000 EUR.

Maximálna výška: 4 mil. EUR.

Kompletná výzva s prílohami je dostupná na stránke OPVaI: https://www.opvai.sk/vyzvy/mh-sr/dopytovo-orientovane-projekty/15122017_vyzva_opvai-mhdp2017122-12/

Zdroj článku: Trnavská RK SOPKInformácia o ochrane osobných údajov
home web dotazník
Táto webstránka bola vytvorená aj pomocou redakčného systému phpRS.
© Slovenská obchodná a priemyselná komora