Trhová 2, 917 01 Trnava, č.tel.: 033/5512588, č.faxu: 033/5512603, email: sopkrktt@sopk.sk
:: Regionálne komory SOPK
13.11.
2017
Pozvánka na seminár: " INCOTERMS 2010"
Kategória: Aktivity Vydané dňa:10.10.2017 (189x prečítané)

1. Vybrané doložky INCOTERMS 2010 – definovanie prepravnej trasy tovaru

a) Kombinovaná preprava tovaru – prechod rizík z predávajúceho na kupujúceho (Main Delivery Point)

b) Chronológia jednotlivých úsekov prepravy tovaru – timing a eliminácia viacnákladov (skladné, zdržné)

c) Koordinácia pohybu tovaru a sprievodných dokladov do miesta určenia

2. Obsah a rozdelenie konosamentu (B/L)

a) Druhy B/L podľa použitia

b) Členenie B/L podľa prevoditeľnosti

c) Konosamentné klauzuly a ich vplyv na jeho čistotu (Clean B/L)

3. Prenesenie dodacích a platobných ppodmienok kontraktu do obsahu B/L

a) Povinnosti kontrahentov a pozícia dokumentu B/L pri dohodnutej doložke podľa INCOTERMS 2010

b) Nadväznosť na podmienky dokumentárneho akreditívu (LC/) – termíny a vecné hľadisko

c) Vydanie B/L a odber tovaru v dohodnutom mieste určenia

4. Praktické skúsenosti použitia B/L v medzinárodnej preprave tovaru

a) Prepravné dispozície exportéra/importéra pre špeditéra a dopravcu

b) B/L cenný papier – jeho legitimačná a dispozičná funkcia a tiež ako súčasť inkasných dokumentov

Dátum konania: 13.11. 2017 o 9.30 hod v priestoroch Trnavskej RK SOPK, Trhová 2, Trnava, 3. poschodie, č.d. 324

Viac informácií nájdete tu: pozvanka_-_incoterms_2010_13.11._2017.doc

Záväznú prihlášku nám prosím zašlite najneskôr do 10.11. 2017 na e-mail: natalia.strbikova@sopk.sk

Organizačný garant: Ing. Natália Štrbíková, tel. č.: 033/ 55 12 745

Zdroj článku: Trnavská RK SOPKInformácia o ochrane osobných údajov
home web dotazník
Táto webstránka bola vytvorená aj pomocou redakčného systému phpRS.
© Slovenská obchodná a priemyselná komora