Trhová 2, 917 01 Trnava, č.tel.: 033/5512588, č.faxu: 033/5512603, email: sopkrktt@sopk.sk
:: Regionálne komory SOPK
22.06.
2017
Zasadnutie členov Predstavenstva Trnavskej RK SOPK
Kategória: Aktivity Vydané dňa:26.06.2017 (247x prečítané)

Dňa 22.6. 2017 o 14,00 bolo Zasadanie členov Predstavenstva Trnavskej RK SOPK a tiež členov Zhromaždenia delegátov SOPK s nasledovným programom:

1.Otvorenie

2.Informácia z 1.zasadnutia Predstavenstva SOPK.

3.Informácia z porady riaditeľov vo Zvolene

4.Plnenie rozpočtu za obdobie 1.-5. 2017

5. Rôzne - diskusia k aktuálnym témam

- odovzdanie čestných vyznamenaníZdroj článku: Trnavská RK SOPK
home web dotazník
Táto webstránka bola vytvorená aj pomocou redakčného systému phpRS.
© Slovenská obchodná a priemyselná komora