Trhová 2, 917 01 Trnava, č.tel.: 033/5512588, č.faxu: 033/5512603, email: sopkrktt@sopk.sk
:: Regionálne komory SOPK
16.05.
2017
Seminár na tému: " DPH od 1.1. 2017 a vybrané prípady z praxe"
Kategória: Aktivity Vydané dňa:05.05.2017 (191x prečítané)

1. Novela zákona o DPH od 01.01. 2017 a vybrané prípady z praxe

A/ Novela zákona o DPH:

- zmena v odpočítanie dane u zahraničných osôb

- zavedenie právnej fikcie pri § 69 ods. 12 písm.j/

- uvádzanie faktúr za stavebné práce v kontrolnom výkaze

- prerušenie lehoty na vrátenie nadmerného odpočtu vyrubovacím rozkazom

- úrok za zadržiavanie nadmerného odpočtu počas daňovej kontroly

- posunutie účinnosti samozdanenia dovážaného tovaru z tretích štátov

B/ Vybrané prípady:

1/ Faktúry z minulého roku oneskorene zaslané v roku 2017 (od zahraničných a tuzemských dodávateľov na tovary a služby - kedy z nich odviesť daň pri samozdanení, kedy odpočítať daň, uvedenie v kontrolnom výkaze),

2/ Reťazové obchody - charakteristika, praktické príklady, trojstranný obchod,

3/ Dodanie a nájom nehnuteľnosti platiteľom,

4/ Nákup tovaru od zahraničnej osoby na území SR, keď použije SK IČ DPH, resp. zahraničné IČ DPH,

5/ Diskusia, odpovede na otázky

2. Informácie k zmenám zákona o dani z príjmov od 1.1.2017

Dátum konania: 16.5. 2017 o 9.00 hod, hotel Prestige, Sladovnícka 15, Trnava

Pozvánka obsahuje program, organizačné pokyny a prihlášku na seminár.

Viac informácií nájdete tu:dph_od_1.1.2017_a_vybrane_pripady_z_praxe_16.5._20.doc

Záväznú prihlášku nám prosím zašlite obratom, najneskôr však do 12.5. 2017 na e-mail: natalia.strbikova@sopk.sk

Organizačný garant: Ing. Natália Štrbíková, tel. č.: 033/ 55 12 745

Zdroj článku: Trnavská RK SOPKInformácia o ochrane osobných údajov
home web dotazník
Táto webstránka bola vytvorená aj pomocou redakčného systému phpRS.
© Slovenská obchodná a priemyselná komora