Trhová 2, 917 01 Trnava, č.tel.: 033/5512588, č.faxu: 033/5512603, email: sopkrktt@sopk.sk
:: Regionálne komory SOPK
 
Hospodárske podujatie v SRN Bádensko-Wurttembersko
Kategória: Aktivity Vydané dňa:03.04.2017 (198x prečítané)

Generálny konzulát SR v Mníchove ponúka slovenským firmám možnosť zorganizovania hospodárskeho podujatia v spolkovej krajine Bádensko-Wurttembersko, ktorá je ekonomicky jednou z najsilnejších krajín Nemecka. Najdôležitejšími odvetviami hospodárstva tejto spolkovej krajiny sú strojárstvo, automobilový priemysel, elektrotechnika, energetika a zdravotníctvo

Slovenské firmy, ktoré by mali záujem sa takéhoto stretnutia zúčastniť a stretnúť sa s konkrétnymi nemeckými subjektmi a zástupcami relevantných profesijných zväzov môžu zaslať predbežný záujem so stručným profilom firmy na Trnavská regionálna komora SOPK, email : peter.kovar@sopk.sk tel : 033 5512 744

Zoznam týchto slovenských firiem bude zaslaný na GK SR v Mníchove s požiadavkou zabezpečiť dvojstranné rokovania. Termín stretnutia bude slovenským záujemcom oznámený po následnej konzultácii s GK SR v Mníchove.

Zdroj článku: Trnavská RK SOPKInformácia o ochrane osobných údajov
home web dotazník
Táto webstránka bola vytvorená aj pomocou redakčného systému phpRS.
© Slovenská obchodná a priemyselná komora