Trhová 2, 917 01 Trnava, č.tel.: 033/5512588, č.faxu: 033/5512603, email: sopkrktt@sopk.sk
:: Regionálne komory SOPK
23.03.
2017
Výzvy OPVaI
Kategória: Aktivity Vydané dňa:23.03.2017 (74x prečítané)

Ministerstvo hospodárstva SR ako Sprostredkovateľský orgán (SO) pre Operačný program Výskum a inovácie (OPVaI ) vyhlásilo výzvu na predkladanie žiadostí o nenávratný finančný príspevok zameraný na podporu nových a začínajúcich mikro-, malých a strených podnikov.

V prípade, že máte záujem kontaktujte Informačno-poradenské centrum Trnavského samosprávneho kraja pre európske štrukturálne a investičné fondy, ktoré Vám poskytne bezplatné konzultácie a pomoc pri vypracovaní projektov.

Kontakt : Ing. Lucia Šifel, odborný referent pre Informačno- poradenské centrum, Informačno- poradenské centrum (IPC), Trnavský samosprávny kraj, Starohájska 10, 917 01 Trnava , 033/55 59 652, 0911 170 148, lucia.sifel@trnava-vuc.sk

Zdroj článku: Trnavská RK SOPK
home web dotazník
Táto webstránka bola vytvorená aj pomocou redakčného systému phpRS.
© Slovenská obchodná a priemyselná komora