Trhová 2, 917 01 Trnava, č.tel.: 033/5512588, č.faxu: 033/5512603, email: sopkrktt@sopk.sk
:: Regionálne komory SOPK
14.03.
2017
Valné zhromaždenie členov Trnavskej regionálnej komory SOPK
Kategória: Aktivity Vydané dňa:22.03.2017 (509x prečítané)

Dňa 14.marca 2017 sa konalo v Zrkadlovej sieni Trnavského divadla Jána Palárika , Valné zhromaždenie členov Trnavskej regionálnej komory SOPK.

Taktiež sa uskutočnili voľby Predstavenstva pre volebné obdobie 2017- 2022.

Za predsedu predstavenstva Trnavskej RK SOPK bol opätovne zvolený pán Ján Gabriel, poďakoval starému predstavenstvu za činnosť aj ich aktívny prístup v uplynulom volebnom období a novému predstavenstvu poprial veľa úspechov.

Predseda Predstavenstva Ing. Ján Gabriel informoval prítomných o zrealizovaných aktivitách a hospodárských výsledkoch dosiahnutých v roku 2016 a tiež o pláne činnosti na rok 2017, kde nechýbajú vdelávacie aktivity, konzultácie o podmienkach podnikania v zahraničí či pripravované obchodné misie.

Oboznámil tiež podnikatelov o založení novej sekcie pri Trnavskej RK SOPK a to "Sekcie dodávateľov obranného priemyslu Slovenskej republiky SOPK".

Okrem podnikateľov z Trnavského regionu sa Valného zhromaždenia zúčastnil aj predseda SOPK pán Peter Mihók, generálny tajomník SOPK Martin Hrivík a generálny riaditeľ Siemens, s.r.o. pán Vladimír Slezák, podpreseda SOPK pre Trnavský region.


Predseda SOPK p. Peter Mihók zablahoželal dlhoročnému členovi Predstavenstva SOPK p. Schultzovi k životnému jubileu.

K okrúhlemu 20. výročiu vzniku Trnavskej Regionálnej komory SOPK prišli osobne gratulovať aj veľvyslankyňa Vietnamskej socialistickej republiky Ho DacMinhNguyet, veľvyslanci Ruskej federácie Alexej Fedotov a Bieloruska Igor Leščeňa, tiež Veľvyslanec Srbskej republiky Šani Dermaku.


Dobrú spoluprácu s TTSK vyzdvihol aj jeho predseda Tibor Mikuš a viceprimátor Tibor Pekarčík.

V závere stretnutia boli osobnostiam a firmám za dlhoročnú spoluprácu a partnerstvo odovzdané Pamätné listy.

Ďakujeme všetkým za účasť na Valnom zhromaždení.

Zdroj článku: Trnavská RK SOPK
home web dotazník
Táto webstránka bola vytvorená aj pomocou redakčného systému phpRS.
© Slovenská obchodná a priemyselná komora