Trhová 2, 917 01 Trnava, č.tel.: 033/5512588, č.faxu: 033/5512603, email: sopkrktt@sopk.sk
:: Regionálne komory SOPK
22.02.
2017
Návšteva delegácie Veľvyslanectva Čínskej ľudovej republiky v Trnava
Kategória: Aktivity Vydané dňa:23.02.2017 (414x prečítané)

Dňa 22.2.2017 Trnavskú regionálnu komoru navštívila delegácia Veľvyslanectva Čínskej ľudovej republiky v Bratislave na čele s veľvyslancom a jeho manželkou. Ďalšími členmi boli obchodný radca a atašé veľvyslanectva. Delegáciu privítali predseda predstavenstva, podpredseda a riaditeľka Trnavskej RK SOPK. Stretnutie otvoril predseda predstavenstva TTRK SOPK informáciou o aktivitách a zámeroch regionálnej komory ako aj informáciou o existencii čínsko slovenského výboru. Príhovor pána Veľvyslanca sa venoval možnostiam spolupráce, spomenul, že z hľadiska ekonomiky je Čína jedným z najväčších zahraničných investorov a Slovensko patrí na štvrté miesto v oblasti čínskych investícií spomedzi krajín strednej a východnej Európy. Na výzvu pána veľvyslanca TTRK SOPK má pripraviť vhodné investičné projekty a Veľvyslanectvo po ich posúdení ich bude propagovať medzi potenciálnymi čínskymi investormi. Na stetnutí boli prítomní i zástupcovia dvoch firiem z oblasti strojárstva, ktorí prezentovali svoje záujmy smerom na čínsky trh. Program delegácie potom pokračoval návštevou sladovne Sessler, a.s. , kde sa uskutočnila exkurzia sladovne a program sa skončil návštevou mestskej knižnice Trnava.Zdroj článku: Trnavská RK SOPK
home web dotazník
Táto webstránka bola vytvorená aj pomocou redakčného systému phpRS.
© Slovenská obchodná a priemyselná komora