Trhová 2, 917 01 Trnava, č.tel.: 033/5512588, č.faxu: 033/5512603, email: sopkrktt@sopk.sk
:: Regionálne komory SOPK
18.01.
2017
Oblasť duševného vlastníctva- Úrad priemyselného vlastníctva SR.
Kategória: Aktivity Vydané dňa:20.01.2017 (402x prečítané)

Dňa 18.1.2017 sa uskutočnilo na Trnavskej regionálnej komore SOPK, pracovné stretnutie s pracovníčkami Úradu priemyselného vlastníctva SR. Pani Mgr.Janku Oravcovú a Ing.Janku Rešutíkovú prijal podpredseda Trnavskej RK z riaditeľklou Trnavskej RK SOPK. Predmetom diskusie bola priemyselnoprávna ochrana produktov ako patenty, ochranné známky, označenie pôvodu a zemepisné označenie výrobkov a iné formy ochrany. Prvoradým cieľom ochrany označení pôvodu a zemepisných označení je poskytnúť spotrebiteľovi informáciu o tom,že výrobok má určité vlastnosti dané jeho zemepisným pôvodom a zachovanie tradícií. Získanie priemyselnoprávnej ochrany umožňuje výrobcom získať spravodlivý výnos zo špeciofických vlastností a charakteristík daného výrobku alebo spôsobu jeho výroby, spotrebiteľom zas poskytuje istotu, že výrobok nie je len napodobenina originálu. Na pracovnom stretnutí boli dohodnuté spoločné aktivity. V prípade záujmu firiem, zorganizuje TTRK SOPK seminár, odborné školeniepre danú oblať . V prípade potreby sú možné aj individuálne rokovania vo firmách k danej téme.

V prípade Vášho záujmu o danú tématiku nás kontaktujte.

Zdroj článku: Trnavská RK SOPK
home web dotazník
Táto webstránka bola vytvorená aj pomocou redakčného systému phpRS.
© Slovenská obchodná a priemyselná komora