Trhová 2, 917 01 Trnava, č.tel.: 033/5512588, č.faxu: 033/5512603, email: sopkrktt@sopk.sk
:: Regionálne komory SOPK
 
The European Business Competence* Licence /EBCL/'
Kategória: Aktivity Vydané dňa:22.10.2008 (3281x prečítané)

The European Business Competence* Licence /EBCL/

The European Business Competence* Licence /EBCL/ je zabehnutý certifikát z oblasti obchodu osvedčujúci, že držiteľ má kľúčové kompetencie potrebné k tomu, aby:

 • sa aktívne zúčastnil obchodného života alebo bol schopný začať nový biznis,
 • bol schopný kontrolovať a menežovať finančné aspekty obchodného prípadu,
 • bol schopný riadiť akékoľvek oddelenie /divíziu, ktorá má na starosti finančné rozhodnutia

  Certifikát EBC*L potvrdzuje držiteľovi skúsenosť v obchodnom manažmente na medzinárodne uznanej úrovni. Tento certifikát EBC*L je zabehnutý už v 18 krajinách /Rakúsko, Nemecko, Veľká Británia, Maďarsko, Taliansko, Poľsko, Bulharsko, Švajčiarsko, Rumunsko, Slovinsko, Slovensko, Srbsko, Chorvátsko, Kosovo, Macedónia, Ukrajina, Albánsko a Česko/ a je prístupný v 16 jazykoch. Do konca roku 2007 to bude štandardný certifikát platný po celej Európe.

  Kľúčová znalosť v ekonomike je jednou z najdôležitejších kompetencií, aby sa zvládli výzvy globalizácie. Iniciatíva „Business Competence for Europe“ začala rozšírovať kľúčové znalosti obchodného menežmentu medzi tých, ktorí neštudovali túto oblasť. Táto iniciatíva sa rozvinula do podoby European Business Competence* Licence, EBC*L ktorá je medzinárodne uznaným certifikátom.

  Nadôležitejšie dva oporné piliere pre EBC*L sú Medzinárodné centrum EBC*L, /International Centre of the EBC*L/, ktoré má sídlo vo Viedni, v Rakúsku a Výbor pre obchodné kompetencie v Európe /Council for Business Competence in Europe/, so sídlom v Paderborne, SRN, ktorá zabezpečuje pre EBC*L akademické a strategické riadenie.

  Medzinárodný trojstupňový systém a štandardizované sylaby

  Sylaby stupeň A:
 • Ciele obchodu a menežmentu
 • Účtovníctvo
 • Náklady a Cenotvorba
 • Obchodné právo

  Sylaby stupeň B:
 • Základy plánovania obchodu
 • Marketing a predaj
 • Rozpočet a predinvestičná analýza, a analýza efektívnosti

  Stupeň C bude predstavená v roku 2008.

  Skúška, Certifikát

  Písomná skúška pozostáva z otázok, na vypracovanie ktorých je určený čas maximálne 2 hodiny /stupeň A/ respektíve z 3 hodiny /stupeň B/. Úspešní kandidáti získajú certifikát z EBC*L International a Council for Business Competence.

  Tréning

  Národné reprezentácie zabezpečia tréningové inštitúcie pre prípravu kurzov a skúšobné centrá pre skúšku EBC*L. Tieto musia spĺňať určité štandardy kvality a musia byť akreditované od Národnej reprezentácie EBC*L. Prípravné kurzy na skúšku sa pohybujú od 16 do 60 hodín pre jeden stupeň.

  Referencie

  Vďaka svojmu vysokému stupňu transparentnosti je European business Competence* Licence akreditovaný pre znalosti z medzinárodného obchodu. Veľmi veľký počet svetovo známych organizácií úspešne integrovalo EBC*L do svojich rozvojových programov pre vzdelávanie svojich zamestnancov.
 • Zdroj článku: Rk SOPK TrnavaInformácia o ochrane osobných údajov
  home web dotazník
  Táto webstránka bola vytvorená aj pomocou redakčného systému phpRS.
  © Slovenská obchodná a priemyselná komora