Trhová 2, 917 01 Trnava, č.tel.: 033/5512588, č.faxu: 033/5512603, email: sopkrktt@sopk.sk
:: Regionálne komory SOPK
:: Aktuálne akcie a podujatia
28.09.
2016
OBCHODNÁ MISIA DO MAGDEBURGU, NEMECKO
Kategória: Aktivity Vydané dňa:20.05.2016 (237x prečítané)
06.09.
2016
Obchodná misia do Gruzínska
Kategória: Aktivity Vydané dňa:04.04.2016 (338x prečítané)
09.03.
2016
Sprievodca MOK INCOTERMS 2010
Kategória: Aktivity Vydané dňa:09.03.2016 (330x prečítané)
 
Ponuka na spoluprácu s maďarskými firmami
Kategória: Aktivity Vydané dňa:11.05.2016 (239x prečítané)
 
Časový a vecný harmonogram zabezpečenia volieb do Zhromaždenia delegátov SOPK a do valných zhromaždení regionálnych komôr SOPK pre 6. volebné obdobie 2017 – 2022
Kategória: Volené orgány a voľby Vydané dňa:22.04.2016 (643x prečítané)
:: Pripravujeme
05.10.
2016
Trnavská regionálna komora SOPK pozýva podnikateľov do Krakowa vystavovať na 6. Medzinárodný veľtrh dodávateľov produktov a služieb pre priemyselnú výrobu a údržbu, pre plánovanie a optimalizáciu výroby a 7. Medzinárodný veľtrh technológiíí na spracovanie,
Kategória: Aktivity Vydané dňa:06.05.2016 (296x prečítané)
:: Informácie
22.08.
2016
Program podpory obchodnej spolupráce EU-Čína
Kategória: Aktivity Vydané dňa:22.08.2016 (17x prečítané)
08.02.
2016
Výzva Ministerstva hospodárstva SR na podporu inovácií a technologického transferu
Kategória: Aktivity Vydané dňa:08.08.2016 (30x prečítané)
13.07.
2016
Slovensko-kubánska podnikateľská rada
Kategória: Aktivity Vydané dňa:13.07.2016 (70x prečítané)
08.07.
2016
Spoločnosť KOTRA (Južná Kórea) informuje podnikateľov o výstavách, ktoré usporadúva v najbližšom období.
Kategória: Aktivity Vydané dňa:08.06.2016 (147x prečítané)
19.09.
2016
Medzinárodné dvojstranné rokovania firiem
Kategória: Aktivity Vydané dňa:03.05.2016 (283x prečítané)
28.04.
2016
Ponuka výrobkov
Kategória: Aktivity Vydané dňa:28.04.2016 (230x prečítané)
 
Možnosti podpory z Európskych štrukturálnych a investičných fondov 2014 - 2020
Kategória: Aktivity Vydané dňa:21.03.2016 (259x prečítané)
01.03.
2016
Medzinárodné veľtrhy v Bielorusku v roku 2016
Kategória: Aktivity Vydané dňa:01.03.2016 (327x prečítané)
 
Sprievodca MOK Incoterms 2010
Kategória: Služby SOPK Vydané dňa:15.01.2016; Aktualizované:16.05.2016 (2392x prečítané)
 
Zoznam autorizovaných štátnych skúšobní v Slovenskej republike
Kategória: Informácie Vydané dňa:16.07.2013 (2978x prečítané)
:: Uskutočnené podujatia
22.06.
2016
China Expo Hungary 2016
Kategória: Aktivity Vydané dňa:23.06.2016 (116x prečítané)
07.06.
2016
Zástupcovia štátnej agentúry Kórejskej republiky - KOTRA na návšteve na Trnavskej RK SOPK
Kategória: Aktivity Vydané dňa:08.06.2016 (157x prečítané)
01.06.
2016
Pracovné stretnutie so Slovensko-nemeckou obchodnou komorou
Kategória: Aktivity Vydané dňa:08.06.2016 (140x prečítané)
05.05.
2016
Zasadnutie Elektrotechnickej sekcie SOPK
Kategória: Aktivity Vydané dňa:09.05.2016 (263x prečítané)
26.04.
2016
Zasadnutie členov Agro-potravinárskej sekcie SOPK
Kategória: Aktivity Vydané dňa:29.04.2016 (324x prečítané)
14.04.
2016
Obchodný radca Veľvyslanectva SR v Českej republike v Trnave
Kategória: Aktivity Vydané dňa:14.04.2016 (222x prečítané)
08.04.
2016
Zasadnutie členov sekcie cestnej dopravy
Kategória: Aktivity Vydané dňa:12.04.2016 (249x prečítané)
05.04.
2016
Návšteva vedúceho misie Veľvyslanectva Japonska v Trnave
Kategória: Aktivity Vydané dňa:06.04.2016 (226x prečítané)
30.03.
2016
Návšteva Vietnamskej Veľvyslankyne
Kategória: Aktivity Vydané dňa:04.04.2016 (257x prečítané)
24.03.
2016
Veľvyslanec Srbskej republiky v SR na návšteve v Trnave
Kategória: Aktivity Vydané dňa:29.03.2016 (279x prečítané)
03.03.
2016
Seminár na tému: Colné formality v dovoze a vývoze
Kategória: Aktivity Vydané dňa:03.03.2016 (338x prečítané)
01.03.
2016
Valné zhromaždenie Trnavskej RK SOPK
Kategória: Aktivity Vydané dňa:03.03.2016 (395x prečítané)
09.02.
2016
Trnavskú regionálnu komoru SOPK navštívila delegácia z Indickej ambasády v Bratislave
Kategória: Aktivity Vydané dňa:11.02.2016 (347x prečítané)
04.02.
2016
Zasadnutie Predtavenstva Trnavskej RK SOPK
Kategória: Aktivity Vydané dňa:09.02.2016 (327x prečítané)
02.02.
2016
Pracovníci Úradu priemyselného vlastníctva SR na návšteve na Trnavskej RK SOPK
Kategória: Aktivity Vydané dňa:05.02.2016 (284x prečítané)
:: PROJEKTY

Inovácie a medzinárodný obchod (IMO) v SR a ČR

http://tt.sopk.sk/file.php?id=12_1326449588_logo_eu

Výmena vedomostí v rámci alternatívneho hospodárského systému na podporu udržateľného regionálneho rozvoja http://tt.sopk.sk/file.php?id=12_1405425200_sk-at_kopf


home web dotazník
Táto webstránka bola vytvorená aj pomocou redakčného systému phpRS.
© Slovenská obchodná a priemyselná komora